HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 191. - No. 009.

Date 1776. július 15.
Description

Latin, eredeti, 11 pagina. Fol. formátum, aláírás nélkül. Kelt Pozsonyban.

Text

„Consignatio annorum proventuum…”, melyet a mohácsi sókamarai tisztviselő összeírása alapján a kamara pozsonyi számvevősége készített.
Szekszárd:
Allodiális, robotban művelt szántón köbölnyi búza, értéke készpénzben; szalmája ölnyi, érték. Le a művelésre felhasznált robot értéke = tiszta bevétel. Allodiális kapásnyi szőlő. A szőlő termése urna bor; értéke, le a robot = tiszta bevétel. – Rétről kocsinyi széna, sarjú; értéke, a robot levonása után az uradalom tiszta bevétele. – Census: szabad költözési jogot élvezőktől contractus alapján. Örökös jobbágyok censusa, kereskedők censusa. Az allódiumban végzett robot értéke. Terménytized köbölben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, főzelékféle, ocsú. Kendertized: font; tilolt, fésült (stuppa) természetes állapotban. Méhtized: kas és redemportio, értéke. Tized: fej káposzta, urna bor az egész uradalomból. – Malomcensus, vásárpénz, vám. Kocsmálás bevétele, pálinkafőzés bevétele, erdőkből bevétel, makkoltatás bevétele, téglavetőkből bevétel. – Janya és Palánk pusztákból bevétel: halászat, kocsmálás stb. contractus alapján. Vámos Sziget bevétele, uradalmi vendégfogadóban a szabad pálinka árulásért árenda.
Eöcsény:
Census contractualis. Robotnap kézi és igás, értéke. Tized köbölben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, főzelékféle; értéke. Kendertized fontban, értéke. Tized: fej káposzta. Bevétel a méhtizedből. Úrbéres favágás: orgia, értéke. Hosszúfuvar értéke. Nádtized kéve. Almás és Ebes praediumokért árenda. Mészárszék árendája, halászat bevétele, kocsmálás bevétele.
Mözs:
Tized bárányból: darab és megváltás.
Agard:
Pálinkafőzés bevétele, 1/4 év kocsmálás bevétele. Éves kiadás: a conventio részletezve: készpénz. és természetbeni szolgáltatás; fiskalis, provisor, rationista, írnok, szekszárdi plébános, graboci plébánia adminisztrátora, vámos, bognár, vadász, erdész, hajdúk, hegymester, hegy őrei, tanító, chyrurgus, vendégfogadós, a decimatorok bére; költség a raokra, a Cassa Parochorumba fizetett összeg. – Összes bevétel 23883 fl. 55 den. Le kiadás: 3475 fl. 94 den. Tiszta bevétel: 20 407 fl. 60 3/4 den.
Szekszárdi apátság javai.
(Tolna m.): Szekszárd – Eöcsény J Mözs – Grabotz – Agárd – Ebes praedium – Almás praedium – Janya praedium – Palánk praedium
(Pest m.): Faizs

Search result navigation
Content provider