HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 191. - No. 007.

Date 1754. június 28.
Description

Eredeti, német. 152 pag. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Sopronban a fenti évben és napon a 412. pag.-án Sopron környékének vázlatos térképe.

Text

„Beschreibung deren königlichen freystadt Ödenburg gehörigen Wälder, Weingerten, Aecker und Wißen…, melyet Joseph Kristoph Püttner készített és a város officialisai hitelesítettek.
Sopron:
1. „Burger Wald” határai, (érdekes német helynév anyag!) egy részét kiirtották, 40–50 év múlva vágható, kisebb részben tölgy és bükk, jelentősebb részben nyár és nyír, a jobbágyok urbarium szerint járó tüzifát ingyen vághatják, a polgárság 1 öl fáért, 52, a papság 22 den.-t ad, a kórház, „Bürgerspital und Lazareth” számára ingyenes ölnyi fa. – 2. „Zarhelm Wald” tölgyerdő, innen a cserépégetéshez szükséges fa. – 3. „Dudles Wald” tölgyerdő, innen évente ölnyi „Deputats Holtz” a katonaság által igényelt öl fa, szőlők Mörvisch és Wolffs falvaknál „pfund” név szerint. 11 pfund = 1 kapás) szántóföldek mérőben, darabonként és névszerint, külön felsorolva: mérőben „zum Rath Nauss”, „zum Lacknerk Haus”, „zum zeug Hauss”, „zum Mayerhof”, „zum Hirschen Würtshaus”, „Bräu Haus” – A földek átszámítva holdra, 2 nyomás, remanentialis föld holdban, melyet census ellenében kiadnak, rétek darabonként, tagwerkben és mahdban, (a két mértékegység egymás mellett). – A város tisztviselőinek salláriuma: készpénz és anyagi juttatások, ezek is átszámítva készpénz értékbe, polgármester, bíró, 12 tanácsos egyenként, 2 jegyző, kamarás, városgazda, számítások a város fából származó bevételéről: az ingyenfát élvezők felsorolása, közöttük: „zwei Habanner”, „Scharfrichter”, „zwei Statt Phisici” a juttatott fa ölben, kimutatás az 1751, 1752 és 1753-as évek fa bevételéről, serfőzőház bevétele, a gabona kiadásáról kimutatás: mérőnyi búza, rozs, zab a város alkalmazottai stb. számára. 1752-es városi számadás kivonata: bevétel tételei: terragium, fiscalitas (a városra háramlott javak) „Kammer und Meister Recht” „Bürger Recht” kereskedőházak censusa, a város pincéinek és vendégfogadóinak bevétele, zsidók és sóeladás contractusából, eladott gabona, szalma, bor és borecet értéke, „Kalch gruben és Ofen” bevétele, „Waar zeigen recht und Brücken geldt” a halászat bevétele, (Fisch inspectorea), tégla és cserép eladásából, salétromfőzésből, bírságpénz: „Straf und Waldel” eladott bontásanyag értéke, eladott jég értéke, „Wacht geldt” a város árkában történő vászonkikészítés censusa, eladott széna értéke: „Heublämen” „Visir Stab” – szőlők szemlélése szüret stb. előtt – ennek censusa, bevétel a hegyvámból, a kiadás tételei: a városi tisztviselők és alkalmazottak fizetése, a város számára munkát végzett legkülönözőbb iparosnak, zab a város lovainak, „Weinstöchen”. – Az erdőből évente kitermelt ölnyi fa, 15–20 év múlva kitermelhető lényegesen nagyobb mennyiség, a város 30 szőlőjéből, melyet robotban művelnek, „Eimer” bor, az 1752-ben termelt „Eimer” bor, szántó mérőben, terméseredmény 1 mérő után, a kaszálóról összesen kocsinyi széna. – A városi magistratus és a tisztviselők fizetéséről az összeírók megjegyzései: pl. a városi kimutatás szerinti polgármesteri fizetés 1701-ben magasabb volt, mint a jelenlegi, hogyan lehetséges ez, mikor a város lakossága jelentősen megnőtt, a bíró jelentős bevétele az évenként négyszeri vásárból és a sportulából. Megjegyzések a tanács összetételére, gazdasági irányításra, „Ritterschaft oder status militaris civilis” a város katonai szervezete, igazgatása, annak gazdasági vetülete. – Tervezet a város bevételéről: 1. „Dudles Wald”-ról ölnyi fa és értéke. – 2. „Bürger Wald”, ölnyi fa, értéke – 3. hulladékfából „Bündl”, értéke – 4. db. levágott ökör után census – 5. a falvak censusa a mészárszék után – 6. szőlőből származó átlagos bevétel – 7. a falvak kocsmálásának bevétele – 8. „Abmüss-Geldt”, 1752-en hetipiacról készpénzben, várható értéke – 9. terragium, fiscalitas, „Meister und Kammer geldt”, „Waag Haus” stb. készpénz bevétele – 10. ház és üzlet census – 11. a vendégfogadók és pincék bevétele – 12. zsidók kontraktusa, „Fisch inspector” stb. bevétele 13. „Kalch-und Ziegelofen” bevétele – 14. „von dem gewildt” – 15. „Wacht und Weeg geldt” – 16. hegyvám, „Pulver geldt”, extraneusok censusa, „Grundzüns” – 17. szántó és rét várható bevétele – „Breuhauss” bevétele.
Térkép: 402 pag.-án: felirata: „Mappa Regiae Liberaeque Civitatis Soproniensis cum odo Pagis” – Sopron vázlata: belső és külső város falainak sematikus rajza, feltüntetve a templomok és a belső és külső város házainak száma, feltüntetve a Sopronhoz tartozó falvak.
Wandorf:
A Sopronhoz tartozó falvakról táblázatos összeírás a következő rovatokkal: a jobbágy neve – teleknagyság ill. zsellérség – telekhez tartozó: szőlő kapás – szántó holdban – rét kaszálónyi – „Überland”: szőlő kapás – szántó holdban – rét kaszálónyi – állataik: ökör, ló, tehén, juh, disznó. – Az egyes falvaknál megjelölve mely falvakból bírnak extraneusok. – „Überland”-t, kimutatás a 8 falu által szolgáltatott robotnap felhasználásáról; favágás, faszállítás, szőlőművelés, mustszállítás, termények szállítása, szántó művelése, trágya szállítás, a széna gyűjtése és szállítása, a fennmaradó robotnap felhasználása: téli munkák stb. a fel nem használt robotnap megváltásra kerül. Összesítő táblázat a 8 falu úrbéres szolgáltatásáról: 1/4 telkek száma, robotnap nyáron és télen, a robot készpénz értéke, készpénz szolgáltatás, hegyvám készpénzben, victualia készpénzben, a szolgáltatások összesített értéke, a város kezén lévő: szőlő kapásnyi, szántó holdnyi.
Sopron szabad királyi város és tartozékai.
(Sopron m.): Sopron – Loisperpach – Wandorf – Harkau – Wolffs – Klingenbach – Mörvisch – Agendorf – Kohlhof

Search result navigation
Content provider