HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 191. - No. 001.

Date 1750. március 22.
Description

Eredeti, latin, 32 pag. Fol. form., sk. aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Sóváron a fenti évben és napon.

Text

”Conscriptio” úrbéres adatokkal. Ternyey János kamarai officialis és Cristianus Löffler udvari kamarai officialis készítettek.
Sóvár:
Régi provisoralis ház; részei: pince, kocsiszín. Allodialis épületek: fából a béresek háza, még be nem fejezett kovácsház, mészárszék a mészáros házával, „Loth” kocsma, 2 uradalmi csűr, malom. deszkametsző 2 fűrésszel, csűr köbölnyi gabonára. Uradalmi gazdasági eszközök: a 3 kocsma eszközei, kocsma mértékei, kádár eszközei, szerszámai, kovácsműhely felszerelése. Serfőzőház: üst rézből, kád, hűtő és polentás kád, fa öntőedény, polenta hordására puttony, a ser elvezetésére vezeték, komló őrzésére szuszék, pálinkafőző fazék. A lisztelő malomban: láda liszt és gabona őrzésére. Allódiumban: vasalt szekér, eke, kocsilánc, kocsioldal, fúró, szekerce. Téglavetőben: darab tégla. Őszi vetés köbölnyi: búza, rozs, a dülőnevek is feltüntetve. A 3 kocsmában árult vasa bor, pint pálinka, vasa ser. – 1747, 1748 és 1749. évekből összesített adatok. A téglavető bevétele, mészárszék árendája. Jobbágyok neve, teleknagyság. 18 fél- és 11 negyedtelkes jobbágy, 21 zsellér, 14 subinquilinus. Fiaik, állataik: ló és ökör, uradalmi és saját tehén, juh, kecske. Puszta telkek. – A féltelkes jobbágyok hetenként 2 napot igával robotolnak. Zsellérek 1 napot robotolnak hetenként. Terményeikből tizedet adnak. – Szántó 3 nyomásban köbölnyi, rét kaszálónyi. Tölgyerdő, itt makolás, fája a bányához, nyár- és nyírfa sófőzéshez. Az erdőből nyert ölnyi fa értéke.
Kakasfalva:
Csudo Bálint-féle kúria, szilváskert. Schram-féle faépület: 2 szoba, kamra, istálló, szilváskert. Malom felszerelésével, árendája: köbölnyi kétszeres, árpa, rozs, 3 disznó hízlalása. A molnár köteles a malmot javítani, 24 kita kendert is ad; a polenta után pénzcensus az uradalomnak, folyü (fusoria seu pistrina). A Schram-féle kurialis földek tizedért kiadva, pálinkafőző censusa. A kurialis funduson élő zsellérek. névszerint. 17 jobbágy, 7 zsellér. Árendájuk és heti 1 napi robot.
Tuhrina:
Tizedet adnak, a tavaszit 1 cub. zabbal váltják meg.
Szedlicz:
3 jobbágy, 2 subinquilinus. Malom 1 kerékkel, árenda. Más, Berthoti-féle kamarai birtokrész.
Kis Sáros:
Erdők név szerint, külön-külön becsült faállomány: ölben.
Zegnye:
7 jobbágy.
Ábrahamfalva:
8 jobbágy név szerint.
Mérk:
7 jobbágy név szerint.
Erdőcske:
2 jobbágy név szerint.
Miklosvagas:
4 jobbágy név szerint.
Soos Ujfalu:
3 jobbágy név szerint.
Sóvári kamarauradalom.
(Sáros m.): Sóvár – Gulvisz – Kakasfalva – Zegnye – Ábrahámfalva – Mérk – Tuhrina – Szedlicz – Miklósvágás – Soos Ujfalu – Kis Saáros

Search result navigation
Content provider