HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 017.

Date 1778. április 6.
Description

Eredeti Jugoszláviának átadva. 2543 mikrofilm tekercsen.

Text

Inventarium, Tauszi püspök halálakor készített inventarium.
Zágráb:
Köbölnyi búza, rozs, árpa, zab, hajdina, kukorica, köles. – „Eimer” bor. – Db. deszka, zsindely. – Kas, méh. – Db. bika, ökör, tehén. – Különféle hintók, szánkó, ökrösszekér, lovak és szerszámaik. – Ezüst és porcelánnemű részletesen, értéke. – Ónedények részletezve. – Szőnyegek, kárpitok, üvegnemű, bútorok, képek, réz és vas konyhaeszközök. – Kertészet: ládákban babér és más örökzöld növények, kapál. – Malom és berendezési tárgyai.
Prokupszko:
Mérőedények, kötél, kád terményeknek. Cseber (tölgy és fenyőfa). Malom berendezése. – A rév hajói. – Konyhaedényekvasból és ónból. – Bútorok, fegyverek, képek.
Goricza:
Csűrben mérőedények. Pincében csebrek. Istállóban: boronához szegek. Konyhában: edények, szerszámok, bútorok, asztalnemű. Képek.
Dombren:
Mérőedény, szerszám, bútor.
Gradacz:
Csűr: mérőedény, kötél, szekerce, „circulus compressoris”. – Allódium: ökröskocsi, eke, cseber. Konyhában: edények, bútorok, asztalnemű, képek.
Tesztenik:
Malom: malomkövek, szekerce.
Grechecz:
Kúria: mérőedény, cseber.
Lepsicz:
Malom: kövek, a malom felszerelése.
Ivanich:
A várnál lévő malom berendezése, szerszámai.
Biszkupecz:
Praedium: bútorok, prés, malom berendezése.
Varasd:
Bútorok, vas és ónedények.
Vugra kúria:
Prés felszerelésével, mérőedény, cseber.
Vugra:
Istálló „hidria pro adaquandis equis”. – Konyhafelszerelés, bútorok, asztalnemű. – Boroshordók, kádak. – Orcae seu Preszka (hordó).
Paxy püspök halála utáni összeírás:
Zágráb:
Öntőedény, cseber, a hordó leengedéséhez kötél. Ónedények bécsi és holicsi porcelán. Asztalnemű, üvegedények. Szekrények, asztalok, ülőgarnitúrák, heverők. – Vas és réz konyhaedények. – Kerti eszközök: kapa, villa, káposztagyalu. – Örökzöld növények kádakban: aloé stb. Kocsik: díszhintó, városi kocsi, stb. Lószerszámok.
Gordicza:
Pincében: boroshordók, a hordó leeresztéshez kötél.
Gallyuff püspök ingóságai:
Zágráb:
Mérőedények. Holicsi porcelán, üvegedények. Szőnyegek, falikárpitok, ládák. Szekrények, bútorok. Réz és vas konyhaedény részletezve. Ökrös szekér, lovaskocsi. Szamaras kordé. Kertben: dísznövények: babér. Kádak, lapát, vasreszelő, fogó: „pro scindendis arbiribus”, csebrek, üvegtáblák. 3 kocsi húzó ló. Allódium: „vasculum Stepinicza dictum”, „machina pro evellendis truncis”. Zsindely, malomban szita.
Prokupszko vára:
Csűrben: leeresztő kötél, mérőedény, pecsét a hordók jelölésére. Sáfárházban: vedrecske vajhoz. Főzelékfélék őrzésére hordó. Rosta liszthez. Szuszék lisztnek: „instrumentum ex quercu excavatum pro servanda farina”. Kosár a száradó sajtnak, vajküpölő. Teknő, korsó ecethez, puttonyok. Konyhában: üst, kádak, gyalu, rézedények, asztalnemű.
Goricza kúria:
Szórólapát, szekerce. Pincében: kádak, öntőedény. Kas, méh. In dispensa: köpülő, cseber vajhoz és sajthoz. Gyalu répához. Konyha: Edények, üstök, szerszámok, bútorok, képek, asztalnemű.
Dombra kastély:
Csűr: mérőedény, szórólapát, vödrök, rosta.
Gradacz:
Csűr: szórólapát, mérőedény. Pince: hordók, kádak, régi hordók. Hüvelyesnek öntőedény, leeresztő kötél, in dispensa: teknő, láda, mérleg. Konyha: edények, kádak, hordók, mozsár. Bútorok, asztalnemű, képek. Allódium: vödrök fejéshez és itatáshoz, tejszűrő.
Grechecz:
Csűr: machina cribratoria”. Szórólapát, mérőedények. Pince: hordók, kádak, vödrök, kötelek. Istállóban: vödrök, láncok, kapák, kisebb hajó, edények.
Biskupecz praedium:
Mérőedény, régi hordó terménytárolásra. Pincében: korcsolya, kötél, kád. Csűrben: láda terményhez, zsákok, ponyva, rosta, kádak, mérőedények. – Pincében: káposztás hordó, kád, öntőedény, tölgyfa cseber. – Allódium: iga, ökrösszekér, lánc az állatok kötözéséhez. Szán, köpű vajhoz, vödör, régi kád, kád fehérnemű fehérítéshez, bútorok, szekrények, konyhaedények, asztalnemű. Kertben: örökzöld növények cserépben, virágcserepek, öntözőkanna, lapát, kád, rosta, üvegtábla, üres méhkas, kerti olló, kétágú kapa. Vendégfogadó: bútorok, ivóedények.
Kutcha:
Csűr: rosta, mérőedény, kádak, szórólapát. – Pince: eke vasrészei, kádak „bidenses pro eregendo fimae” kád korpának. – Konyhaedények, szerszámok, asztalnemű. – Kertben: kicsi és nagyobb kapa, kasza, öntözőkanna, pöröly. – Malomban: rosták, malomhoz szerszámok, kádak, csebrek, mérőedények.
Varasd:
Bútorok, kárpitok, asztalnemű, vas és réz konyhaedények.
Konchina:
Csűr: rosta, szórólapát, mérőedény, régi hordó. – Pince: mérő- és öntőedény, fehérítőkád. – Allódium: kád sajthoz és vajhoz, kötelek, kapák, szekér, eke, szerszámok, villa trágyához. – Allódium: fa és vas lapátok, láncok, vasalt kerék, cseber, kasza. – Konyhafelszerelés, bútorok, asztalnemű. – Malom: kádak, malomkövek, cseber, szerszámok.
Planina kúria:
Csűr: rosta, szórólapát, mérőedény. – Pince: kád káposztához, cseber, prés felszerelésével, kádak, villa, konyhaedények, bútorok, asztalnemű.
Vugra:
Csűr: rosta, cseber, öntő- és mérőedények. Konyhaedények, bútorok, holicsi porcelán. – Kert: kapa, gereblye.
Verőce kúria:
Bútorok, képek, konyhaedények. – Csűr: üst, mérőedények, láda fenyőfából terményhez, kapa. – Pince: billog hordókhoz, cseber, kötél, csap.
Pozsega:
Bútorok. – Csűr: üst, mérőedények, cseber, rosta, üstház, függeszthető mérleg. – Pince: mérőedény, kapa, lapát, cseber, mérleg, hordókhoz vas abroncs, öntőedény. – Az uradalmi pincékben lévő hordó, kád, a felsorolt tételek becsértéke. Az átadás jegyzőkönyve. – Az átadott termények és állatok: mérőnyi: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles. „Eimer” bor, asztali és kocsmálásra, széna ölnyi. Állatok: ló, (kocsi és hintó), bika, ökör, fejőstehén, növendék állat.
Verhovacz Maximilian új zágrábi püspök birtokba iktatásakor készített inventárium.
(Zágráb m.): Zagrab – Prokupszko – Goricza – Dombren – Gradacz – Teszteneik – Grechecz – Lepsicz – Ivanich – Biszkupecz – Varasd – Vugra – Kutcha – Konchina – Planina – Verőce – Pozsega

Search result navigation
Content provider