HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 012.

Date 1778. augusztus 15.
Description

Az eredetit Jugoszláviának átadták, 2453 mikrofilmen.

Text

Aestimatio
Hrasztovicza:
Allódiális szántó holdnyi. – A földről köbölnyi búza. – A censusra kiadott szántón cub. tönköly. – Kaszáló holdnyi. – A kaszálóról kocsinyi széna és sarjú. – Kapásnyi szőlő, termése: urna bor. – A törkölyből és szilvából urna pálinka. – A Colapin túli falvakból tized mérőben: búza, rozs, árpa, zab, köles, tönköly, cirok. – Bortized urnában. – Db. disznó és juh tized. – Méhtized, kas. – Külön a Colapin inneni területekről 2 malom bevétele: köböl mixtura és búza. – A molnárok része a bevétel 1/3-a. – A kocsmálás haszna. – Kocsmált urna bor. – 2 kert haszna. – A halászat bevétele. – Breszt és Goricza halszolgáltatása értékben. – A legelő bevétele saját és idegen állatok után. – Makkoltatott disznó makkbére. – Erdőből kitermelt fa értéke. – Vadászat bevétele. – A jobbágyok censusa. – Breszt területéről: extraneusok censusa. – Malomcensus a hutnai malomtól.
Zágrábi püspökség uradalma.
(Zágráb m.): Hrasztovicza

Search result navigation
Content provider