HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 184. - No. 011.

Date 1775. november 24.
Description

Eredeti, latin, 20 pagina. Fol. form. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Büdön, a fenti évben és napon.

Text

Conscriptio úrbéres adatokkal, melyet a tokaji fiskális uradalom prefektusa és Desseofy Sámuel meghatalmazottja írtak alá.
Büd:
Az 1771-ben épített kocsmaház leírása, pincéje, kocsiszíne. Becsértéke készpénzben, árendája. Mészárszék fából. Terménytized mérőben: rozs, árpa, zab. Készpénzértéke. Az előző években kukoricát is termeltek. Taxalisták censusa. – Szárazmalom census nélkül a falu használatában. Más szárazmalom a görög-katolikus egyházé, 7 éve ültetett kerti szőlők termése, vasa bor. – Bárány- és méhtized bevétele, évi 18 napot robotolnak az uradalom szőlőiben. „...ab antiquo obligabantur totidem collectores non secus torculatores dominio praestare, quot sub decursu vindemiae necessaris videbatur”. A lakosok név szerint, fiaik életkora, a telkek hossza és szélessége lábnyi kert, hold és mérő. Szántó: hold és mérő. – Rét: kaszálónyi, termése, kocsinyi széna. Állataik: ló, ökör, tehén, növendék, disznó, juh, kecske, kas, méh. Szőlő: kapásnyi, termése: vasa bor, census illetve taxa. Szolgáltatásaikat készpénzzel váltják meg. Az összeírás idején 1752-ben kötött szerződés alapján 400 Ft-tal, tizedet adnak. Szőlőmunkásokat állítanak, szántóik 3 nyomásban. Terméseredmények. Legeltetés az ugarföldeken. Erdő nincs, náddal fűtenek. Épületfát Tokajból kapnak, kocsmálás a falué: Szent Mihálytól Szent Tamásig. Kocsmált vasa bor, bevétele készpénzben, árult vasa ser és haszna. – A szárazmalom bevétele. – A szomszédos oppidiumokban (Tokaj, Tarcal, Keresztúr) szállítással és szőlőműveléssel 1–1 jobbágy átlag 40 forintot keres évenként. Az 1763-as telepített szőlők, kender és káposztaföld, a kiöntésekben a halászatot usurpalják. Deseöffi báró compossessor a terület 1/3-át bírja kocsmával és malommal.
Tokaji kamarauradalom.
(Szabolcs m.): Büd

Search result navigation
Content provider