HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 179. - No. 029.

Date 1819. szeptember 19. és december 16.
Description

A két főirat 8 és 6 oldal, latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátot eredeti iratok.

Text

Conscriptio és Aestimatio, a sátoraljaújhelyi fiskusi birtokrésznek a sárospataki kamarauradalomhoz való csatolása alkalmával készült.
Mellékletek: mérnöki vélemény, becslések iparágak szerint az összeírt épületekről, ártáblázatok, összesen 69 old., magyar és német nyelven, eredetiben vagy hitelesített másolatokban, olykor több példányban.
Sátoraljaújhely:
Fiskusi tulajdonban lévő kúria, a Szár, Sátor, Magos és Boglya hegyek között elterülő síkság határai; szomszédos helységek. A kúriához egykor a város határában szántók, rétek, szőlők, malom tartoztak. Birtoktörténeti adatok az említett birtokrész volt tulajdonosairól és a birtokrész konfiskálásáról. – Kocsma és mészárszék jogi helyzete. Fajzásra és makkoltatásra alkalmas erdő, nagysága holdakban, közös a társbirtokosokkal; neve. A kúriának fiscusra szállása után rögtön épületeket emeltetett, a meglevőket sótárolónak alakíttatta át. A szántók, rétek, szőlők és malom a pataki és regéci uradalmak áthelyezésével Breczenheim herceg tulajdonába mentek át. – Épületek részletezése, nagyságuk négyszögölben; az első a sóhivatali tisztviselők szállásául szolgál, egyik szárnya emeletes, itt a nagy lépcsőfeljárón és tágas előcsarnokon kívül 4 szoba van, konyhával, a földszinten 5 szoba, konyha, 2 kamra és tágas előcsarnok; az épület alatt pince, nagysága, lépcsővel kétfelé van osztva; az épület kezdetben földszintes volt, emeletét később húzták rá, szilárd anyagból, földszintje faanyagból épült, két szoba kivételével deszkapadlós; leírása, állapota, ezt figyelembevéve még 5–6 évig használható lesz. – A másik házban sót tárolnak, kapacitása, kis szoba tartozik hozzá, szilárd anyagból épült, mésszel kötött, padlózata nincs, bükkfából készült teteje csak 4–5 évi tartósságot enged meg. A következő ház az őrök szállásául szolgált, szilárd anyagból épült, jó állapotban van. Az utolsó épület alacsonyabb rangú tisztviselőknek lakása volt, három szobából, 2 konyhából, kamrából áll, 2 kicsi istálló, szekérszín tartoznak hozzá, szilárd anyagból épült, teteje, ablakai, boltozata újabb tatarozást igényelne. – Szemben a most leírt épületekkel 2 újonnan emelt ház, jó állapotban vannak; kerítése kettős, az udvar felé fal, tűrhető állapotban, a kert felé tölgyoszlopokon álló deszkakerítés, romos állapotban. – Az egész értéke: 6860 Ft.
Kamarai birtokrész.
(Zemplén m.): Sátoraljaújhely

Search result navigation
Content provider