HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 179. - No. 019.

Date 1815. május 5.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal hitelesített példány záradékkal, mellékletekkel, 12 folio. 5 db. melléklet.

Text

Beschreibung und Abschatzung, amelyet a II. József által Sissay Jánosnak adományozott megyertsi kuriáról vettek fel és értékeltek.
Megyerts:
Komárom megyében fekszik a helység. A fiscusra szállt volt Mesterházy kúriát adományozta II. József a hozzátartozó appertinentiákkal együtt. Helye, szomszédai. A hozzátartozó szántók két nyomásra vannak sorolva, a bíró, esküdtek, és a szomszédok vallomása alapján hozamuk 1.5-től 3-ig terjed, a földek 34 tagban vannak, befogadóképességük, hozamuk a tanúk vallomása alapján búzából, kétszeresből, zabból, árpából, rozsból, értékük pénzben. Rétek, szénahozamuk. – Jelenleg bérbe vannak adva a földek. Mellékletekben az adománylevél szolgabíró által hitelesített teljes szövege, árendába adási szerződés másolata Schandl János komáromi kádárnak 1815-ből, az árenda összege. – Városi kancellária által kiadott kivonat a komáromi piaci árakról az 1796–97–98. évek augusztus, szeptember, október hónapjaiból búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, zabból, kukoricából, megjegyezve, hogy az előző 3 évről nincsenek meg a város levéltárában az ártabellák, nem adhatók ki. – A helybeli jegyző és bíró által tett vallomás a javakról 1815-ből: a házhely nagysága, a helyén állt rossz, sárból döngölt, náddal fedett épület már több éve összeomlott, semmi sem maradt belőle, ennek helyére építtetett az árendás saját költségén új házat, melyben gazdaságának provizora lakott – falai sövényből fontak, náddal van befedve, két kisebb szobából, konyhából áll, mellette istálló mintegy 20 marhára, ezt is az árendás építtette, az udvar körül kerítés nincsen, aratás után is szokták a gabonát nyomtatni; a hozzátartozó szántókat, réteket is leírja, a portióban legeltethető kxxx marhák számát megadja, a Dudvágon mintegy 100 kéve nád vágására van jussa a kúria után.
Mellékelve: 1) II. József adománylevele, – 2) bérleti szerződés – 3) piaci ártáblázat – 4) a falu bizonyságlevele a földek minőségéről magyar nyelven.
Sissay János birtoka.
(Komárom m.): Megyerts

Search result navigation
Content provider