HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 178. - No. 017.

Date 1818. június 25.
Description

Eredeti, német, 58 pag. Fol. form. füzet, sajátkezű aláírások és a kamara papírfelzetes pecsétjének lenyomata. Kelt Temesváron, a fenti évben és napon. Belefűzve az előmunkálati mellékletek.
Megjegyzés: Ugyanez a hivatal 1819. március 27-i kelettel, a fenti irattal azonos szerkezetben kibocsátotta "Nachtrags-Schätzung" cím alatt a fenti irat kiegészített és helyesbített változatát, mely ugyanezen No-on belül, de önálló, eredeti iratként megtalálható.

Text

Schätzung, melyet a kamara temesvári könyvelőségének tisztviselői készítettek.
Gertinest:
A földesúri bevétel tételesen: census és kisebb adományok készpénzben; robot részletezve. Extrasessionalis földek censusa, pálinkafőző üst censusa. Tized mérőben: kétszeres, zab, kukorica, bárány és méhtized. Malom, mészárszék, kocsma árendája. Holdban erdő, erdei kaszáló. Erdőből bevétel: makkbér, s kitermelt fa értéke. Tartalékföldek hold s bevétel, az itt termelt kukorica, kétszeres, zab mérő s érték.
A beviteli források összege az 1809–1817. évekből s ezekből átlag, melyet a becslés során felhasználtak.
Kamarauradalmi falu.
(Temes m.): Gertinest

Search result navigation
Content provider