HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 173. - No. 028.

Date 1648. április 9. – 1649. április 8.
Description

Egykorú fogalmazvány, magyar, némi latinnal, 32 pag. Fol. formátum.

Text

"Regestrum super proventibus bonorum Felseö Vadasziensium…" Összeíró nincs jelezve.
Gabona kereszt, allódiális és kilenced majorságonként s összesen. – Csépelt gabona köböl; malmokból gabona köböl; kiadás: eladás, vetőmag, conventio.– Zab kilenced s allódiális kereszt, cséplés eredménye köböl. – Köles s borsó köböl; kiadás tételei (kölesből tyúkoknak).– Kender kita.– Színvas db., s a belőle csináltatott zárak, vasalások stb. szárazvám és vásárvám fejében– Kősó s a kiadás tételei. – Bor allódiális s kilenced vasa; kiárult bor vasa, conventio stb. Jászón a kocsmában hordó bor lemérése: seprő s színbor itze; nyereségre vett borok hordónként icce; vásáron kimért borok. – Állatok: jármos ökör, öreg tehén, harmadfű ökör, tavalyi üsző, tinó, öreg bika, idei üszőborjú s bikaborjú, megdöglött állatok, bőrükből szolgáknak bocskor. – Juhok: ürü, éves bárány, öreg juh, öreg kos, tavalyi kos, öreg kecske, pünkösdi bárányok s kecskegidák, himlőben elhullott juh és bárány, báránybőrök. Farkasok álal elrabolt juh és bárány. – Pásztorok ködmönére bőr.– Disznó: emse, ártány, öreg, kan. tavalyi emse és ártány, nyári emse süldő és kan, megdöglött disznó.– Szárnyasok: tyúk, csirke, kakas, kappan. – Túró db., hasas tehén után.– Kiadása: conventio, iparosoknak, akik az uradalomnak dolgoztak. Brinza és gomolya db. Juh és tehén vaj itze. – Fenyődeszka és cigányokkal csináltatott zsindelyszeg.– Pénzbevétel forrásai: census, malomcensus, mészárszék censusa, eladott bor, szárazvám, kocsmacensus.– Az uradalom készpénzkiadása: a különféle conventiók tételei; az allódiális háztartás szükségleteire; jászói ház szükségleteire.
Rákóczi László sárosi főispán javai.
(Abaúj m.): Felső Vadász – Edelény – Szt. Király – Selye – Sap – Locz – Pelsőcz – Sajó Szt. Péter – Jászó

Search result navigation
Content provider