HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 173. - No. 026.

Date 17. század vége
Description

Latin, egykorú kamarai másolat, 4 pag. Folio formátum.

Text

Aestimatio, melyet valószínűleg kamarai officiális készített a kamara céljaira. (Összeíró nincs jelezve.)
A rebellisek neveit, birtokaik régi (a kamarai normativum szerinti) és új (vagyis: az irat keletkezésekori állapotának megfelelő) becsértékét közli.
Konfiskált javak.
Soos György javai: Sóvár, Sáros m.
Barkoczy Ferenc javai: Kosztelan és Lypocz, Sáros m.
Szuhay Gáspár javai: Gönyü és Csontosfalva, Abaúj m. – Tarcal, Zemplén m.
Keczer Menyhért javai: Peklin, Sáros m.
Károlyi László javai: Lapispatak, Sáros m.
Nagymihályi István javai: Redmec, Abaúj m.
Thököly javak: Késmárk vára és Enyicke, Szepes, Abaúj m.

Search result navigation
Content provider