HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 173. - No. 006.

Date 1771. szeptember 8.
Description

Eredeti, latin, 17 pag. Fol. formátum, 6 db. tabella mellékelve.

Text

Conscriptio individualis, azaz: a subditusok személyenkénti összeírása a telekállományukkal. – Conscriptio individualis appertinentiarum territorii Licserdiensis tam intra quam extravillanarum.
Licsérd:
14 jobbágy, 17 zsellér, 6 subinquilinus.– Jobbágyok szántói darabonként s nyomásonként mérő, rét kaszáló, majd irtásföldek darabonként köböl. – Zsellérek, extraneuso, egyház földjei.– Mellékelve állatok összeírása: ló, csikó, ökör, tinó, tehén (meddő és fejős), üsző, juh, kecske, disznó, méh kas; külön felsorolva jobbágyok, zsellérek s alzsellérek állatai, allódiális állatok, conventionalisták, censualisták és kocsmáros állatai.
Más összeírás: intravillanum köböl, extravillanum hold. Az uradalom követelései, az irtásföldek összeírása, összeírás 1760. június 18. kelettel.
(Sáros m.): Licsérdi kamarai uradalom

Search result navigation
Content provider