HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 019.

Date 1805. november 3–10.
Description

Eredeti, latin, hozzákötve német iratok is, 72 pag. Fol. form. kötve, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Inventarium et aestimatio – Resignatorium specificum
Eddig alapítványi jószág volt, majd királyi rendeletre elcserélve gróf Eszterházy óbesztercei javaival, ebből az alkalomból az épületek becslése, javak felvétele. A becslésben résztvevők neve, mesteremberek is név szerint felsorolva (kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges).
Csatka:
Az inventárium szerint szeptember végén talált tizedgabona: kétszeres, rozs keresztes. Jóllehet minden intézkedés megtörtént, hogy ezeket az átadás tartama alatt csépeljék és nyomtassák ki, de az állandó esőzés megakadályozta, ezért csak kalkulálva tudják jövedelmét megadni, termett mennyiség köblökben, leszámítva a cséplők díját, hátralékos konvenciót a szolgáknak és iskolamesternek; szalma mennyisége; mindegyiknél értéke is pénzben. – Gazdasági felszerelésben építőanyag, gerendák, zsindelyek, deszkák, értékük; asztal írásra, szék, számolyok, tűzvonók, kapák, vasrudak, mészoltó láda, víztartó, ösztöke, sulyok, rácsok, edények, tölcsérek, víztároló kádak. – Malom felszerelése: vaskalapács, korongkarika, csákányok, lakatok, mérők, mértékek, szökröny, zsámolyok, mindegyiknél mennyisége, értéke; megjegyzésben: a patkai kasznár állítása szerint a malom bérlője saját költségén vette a malomkövet, törölnék a leltárból. – Uradalmi ház, az ispán lakik benne, két szoba, konyha, kamra és pincéből áll, istállóból; kőből épült, felül nyers tégla, részben náddal, részben zsindellyel fedett. – Fakávával kerített kút, baromfiól, disznóól tartoznak hozzá. Kőműves, ács, lakatos, asztalos, üveges mesteremberek becslése alapján értéke.– Falu végén vadász háza, egy szobából áll, leírása, értéke. – Uradalmi malom egy kerékre, zsilip fából, mely a tó vizét felduzzasztja; minden szükséges szerszám. Molnár háza vályogból, leírása, értéke. – Uradalmi vendégfogadó, mészárszékkel, leírása, pálinkafőzővel, göbölyistállóval 20 ökör hízlalására, lóistálló; értéke.– Téglaégető kemence, gerendákon nyugvó félszerrel, ahol a téglákat szárítják, hozzávetőlegesen 14000 téglára; értéke. – Egyházi és iskolai épületek: templom, sekrestyével, kórussal, toronyban 2 haranggal, részben cseréppel, részben zsindellyel fedett, kőből épült, értéke. Iskola, mester lakásával, a község saját költségén emelte, az uradalom segítsége nélkül, paraszti munka, már nagyon romos az épület, tantermen kívül csak a tanító szobájából-konyhájából áll, hátsó fala már ledőlt – 3 állatra való istálló és kis pince tartozik hozzá, értéke. – Allódiális szántók két nyomásban, névvel, helyük, szomszédaik, béfogadóképességük; megjegyzi, hogy 1807. április végéig bérbe vannak adva, bérbeadáskor a szántók nem voltak földesúr vetőmagjával bevetve; bérlő neve (minden földet egy bérel). – Rétek névvel, nagyságuk kaszásokban, helyük, ezek is bérbe vannak adva.– Kukoricás, nagysága holdakban, helye, árendába van adva – Kertek, helyük, nagyságuk holdakban, egyik szilvás, másikban szilva és dió terem (ennek neve Káposztáskert!), gyümölcsöskertben alma, körte, szilva, cseresznyefák; ezek is bérbe vannak adva, az uradalmi házak mellett lévőket kivéve, melyeket lakójuk (ispán, vadász, molnár) használ.– Kenderföld, másfélholdas, bérbe van adva. – Uradalmi erdők, 1803-ban készült mérnöki felmérés szerinti nagyságuk holdakban, egyik tölgyes, füve kaszálható, másik nyárfákból áll, jövedelmük kiszámítása (megjegyzi, hogy a makkoltatás és gallygyűjtés jövedelmét máshol adja). – Bormérés jogáért a község által fizetett összeg, hogy újonnan telepített promontórium miatt negyedév helyett félévig mérhessenek bort, azaz Szt. Mihálytól Györgyig; borkilenced és tized helyett fizetnek, összege. – 25 jobbágy névvel; 47 zsellér (házas és házatlan feltüntetve), telkük nagysága; 14 subinquilinus. Úrbéri kötelezettségeiket és robotjukat pénzen váltják meg, ezek összege, ebből kifizetett és hátrálék feltüntetése a táblázatban; megjegyzésben bíró, másodbírák, elköltözöttek, a kivetés óta megözvegyült asszonyok feltüntetve, akik részben mentesek, részben kötelezettségük mérséklendő. – Árendák jövedelme: molnár neve, az uradalmi malom, halászat és nádas árendálásáért fizetett összeg; a község által a telkekért, beneficiumokért szerződés alapján fizetett összeg; irtásföld, hozzávetőleges befogadóképessége, használója névvel, árendájának összege; pálinkafőző, vendégfogadó, mészárszék és hozzátartozó földek bérlőjének neve, bérösszeg; egykor az uradalmi malomhoz tartozó föld, melyet előbbi bérlő árendál, összege. – Úrbéri tartozásokból folyó hátralékok feltüntetése: hátralékosok neve, hátrálék összege 2 rovatban: behajtható és behajthatatlan, utóbbinál a behajthatatlanság oka (csak két ilyen van, egy házatlan zsellér akinek semmije sincs, eltávozott Deszierbe; másik egy idén megözvegyült asszony, akinek csökkenteni kell kivetését). Táblázatban feltünteti a jövedelmekhez tartozó mellékleteket, becsléseket.
Majk:
6 zsellér névvel, csak egy lakik saját házában, a többi uradalmi házban, censusuk összege; ebben a robotváltság is benne van, kivéve a saját házában lakónál, aki census mellett külön fizet robotváltságért, vagy 18 napot természetben ledolgozik. – Szántók 2 nyomásban, 5 tagban, nagyságuk holdakban, bérbe vannak adva, bérbeadáskor földesúr vetőmagjával bevetve nem voltak.– Rétek, nagyságuk holdakban.– Kertek, telekhez tartozó kertek (beleértve a vendégfogadó, malom, juhászház kertjeit is), nagyságuk holdakban. – Három halastó, helyük.– Erdei legelők, nagyságuk.– Erdő fehér és vörös tölgyfákkal, mérnöki felmérés szerinti nagyságuk holdakban, kiöregedése miatt vágásokra osztották, évi jövedelme. – Uradalmi és allódiális épületek: emeletes kolostori épület két szárnyra, egyiken kilenc, másikon öt szobával, konyhákkal, két refectoriummal, kamrák, pincék, leírása, udvarán 30 ölnyi mélységű kút kőből építve; mosókonyha, előbb pálinkafőző volt, lóistálló, szekérszín, kertben zöldségtároló és kicsi úgynevezett grotta; az egész épület értéke mesteremberek becslése alapján. – Templom, most széna és szalmaraktár, két oratóriummal, toronnyal, sekrestyével, kapitulum-teremmel, kőből épült, cseréppel fedett, értéke.– Kőből épült, cseréppel fedett kápolna, jelenlegi bérlő építtette istentisztelet céljára, fából harangláb haranggal, értéke. – Halászat, most pálinkafőző, leírása, értéke. – Három malom, helyük, leírásuk, mindegyik két köves, mindegyik molnárházzal együtt, értéke. – Uradalmi allódium, a bérlő kb. 400 juhát őrzik benne; 4 szoba, konyha, 2 éléskamra, pince, juhakol, szekérállás tartozik hozzá; minden épület részben szalmával, részben náddal fedett, kőből épült; kerítése részben sövény, részben fal, már leomlott, értéke. – Uradalmi vendégfogadó, közös ivóból és két rendkívüli vendégeknek fenntartott szobából áll, leírása melléképületekkel együtt, értéke.– Uradalmi zsellérházak, leírásuk, értékük. – A praedium árendájának összege, bérlő neve, 1795-ben 12 évre kötött szerződés szerint; ebből a Vallásalapnak eddig kifizetett összegek; hátralék, ezt a Vallásalap a bérlőnek bonificatióba tudta be.
Királyi fiscus birtokai.
Veszprém m.: Csatka – Fejér m.: Majk (praedium)

Search result navigation
Content provider