HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 007.

Date 1788. december 12.
Description

Egykorú, magyar helytartótanácsi másolat, melyet a k. k. titkára Csoma Antal László hitelesített, 32 pag.

Text

Tabella urbarialis – Nyomtatott úrbéri tabella, melyben csak a neveket tölti ki az összeíró, a többi rovat üres. Minden helység végén az összeírást végző szolgabíró neve. Visz és Szilly helységek után Csoma Antal hitelesítő záradéka, hogy a Helytartótanácsnál őrzött eredetivel mindenben megegyeznek.
Balatonberény:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága. Házas, majd házatlan zsellérek névvel.
Merenye:
Jobbágyokon kívül csak egy házatlan zsellér van.
Szemes:
Jobbágyokon kívül csak két házas zsellér van.
Teleki:
Házatlan zsellérek nincsenek.
Szilly:
Az összeírás után Boronkay Ferenc, Vlasics Zsigmond és Babics Pál urak zselléreinek névsora.
Végén summarius extractus, a telkek számát összegzi.
(Somogy m.): Hosszufalva – Szent-Király – Rinya Szent-Király – Szilly – Balaton-Berény – Edde – Kéthely – Konyi – Nagy-Kis Korpád – Kozma – Libicz Kozma – Szilvás Szent Mártony – Merenye – Mesztegnyő – Sári – Simonfa – Szárszó – Szemes – Szalad – Teleki – Balatony Ujlak – Rinya Ujlak – Visz

Search result navigation
Content provider