HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 006.

Date 1773. július 30.
Description

Eredeti, latin, 7 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Készítette: Balás Mihály tokaji fiskális.

Text

Conscriptio, melyet Balás Mihály tokaji uradalmi fiskális készített. Jelenlévő hatósági személyek felsorolása. Birtoktörténeti adatok, birtok elzálogosításának körülményei, jelenleg gr. Barkóczy László leszármazottai használják.
Véke:
Telkek száma, a másik két praediumhoz nem tartozik semmi appertinentia. – Az 1691-ben élt jobbágyok conscriptiója lemásolva. Jobbágyok névvel, fiak száma, kora.– Szántóik nagsága holdakban, befogadóképessége– rétjeik nagysága kaszásokban, szénahozama.– Állatállományuk: ökrök, tehenek, disznók; lovak: nincs. Egyik szabados, árendát fizet, összege. – Megjegyzésben mindegyik mellett feltünteti, kinek a jobbágya volt. Panaszképpen említik az egykori összeírásban a jobbágyok, hogy a társbirtokosok a felosztás óta appertinentiáik nagyobb felét elvéve, allodiumaikhoz csatolták. Jelenlegi állapot szerint egy nyomásra jutó befogadóképessége köblökben minden jobbágynak. – A helység földje elég nagy, termékeny, ha trágyázzák, búzát is terem; mostani állapotban egy telekhez tartozó szántó 4 mérő rozs és 6 mérő búza befogadóképességű, leszámítva a vetőmagot, hozama két és félszeres, értéke; ha tavaszival vetik, zabból hozama szintén két és félszeres, árpából kétszeres, értéke; borsóból, lencséből háromszoros, értéke. Néhány jobbágynak van kevés kukoricása kihasítva, fél mérős; a telekhez tartozó kertben dohánya is van néhánynak, több mázsát szállítanak belőle évente, értéke. Káposztáskerttel – házi szükségletre – el vannak látva, eladásra nem lehet számítani.– Jobbágyi rétek szénahozamának értéke.– Kuriális rétek névvel, szénahozamuk, értékük. – Mészárszék fából, a társbirtokosok emeltették, alig két forintot jövedelmez évente. A tanúk szerint nemes Véky András jelenlegi rezidenciális háza Forgách telken ill. szántón állna, egy lovon vásárolta a Barkóczy örökösöktől. Jobbágyok robot és taxa, valamint dézsmakötelezettsége, birtokosok szerint változik, megváltják, vagy természetben teljesítik. – Erdeje nincsen a helységnek, lakosai tüzi és épületfát a szomszédban vásárolnak pénzért.– Legelő elég bőven van, árvizek gyakran elöntik. Szomszédos falvak, határvillongások nincsenek köztük.
Forgách András-féle fiskális javak.
(Zemplén m.): Véke praedium – Eszénke praedium – Kerék-Tó praedium

Content provider