HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 003.

Date 1779. május 29.
Description

Eredeti, latin, 25 pag. Fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Conscriptio, úrbéres adatokkal, melyet Kyss Mihály kamarai fiskális prokurátor készített.
Zagyva:
Új és régi uradalmi ház; a régi fából, részei, pince, konyhaépület, kocsiszín, allódiális ház.– Az udvaron cselédház istállóva – pálinkafőző – kertészház – kanász háza, 2 csűr.– A kerítésen kívül emeletes magtár – kocsma– kovácsműhely. – A Zagyván vízimalom molnárházzal, az épületek becsértéke. – 4 uradalmi kert, az egyik gyümölcsös.– Az erdőben 300 disznó makkolhat.– Allódiális szántó 3 nyomásban holdban.– Vetés: őszi: kétszeres holdban, termése a vetőmag háromszorosa, bevétele készpénzben; tavaszi vetés: zab és árpa hold, a termés négyszeres.– Allódiális rét falc.– Juhokat nem tarthatnak a csekély legelő miatt, az allódiumban 6 tehén. – 45 örökös jobbágy név szerint, fiaik. A jobbágyoknál hold szántó. Állataik: ökör, tehén, juh. A jobbágyság úrbéres szolgáltatásai és ezek készpénz értéke. Hetedet adnak: mérőben: rozs, búza, zab és árpa – Irtásföldek mérőben, ezek után is hetedet adnak.
Szürös praedium:
Csak 1/3 része fiskális.– Vízimalom fából. Juhászház: "in valle Csernyékvölgy". Allódiális ház: "in valle Sárvölgy". A malom bevétele.– Szántó holdban 3 nyomásban; vetés: kétszeres, zab, árpa, ebből bevétel a művelési költségek levonása után.– Kaszálónyi rét. – Hamuzsírégető ház 500 fl.-ért bérben – az erdőben 500 disznó makkolhat, 600 db. juhot tarthatnának, ezekből remélt bevétel. 50 marha is megélhet itt, ménes 20 –db.-ból – a legelőt a zagyvaiak 200 robotnapért kapják árendába.
Korláth possessio:
Puszta telek, melynek földjét 20 éve az uradalom műveli, belsőségén cigány lakik.– Más telek caducitas folytán az uradalomé, melyet a majorosgazda (villicus dominalis) használ, a telken épület fából, szántó 3 nyomásban holdban, kaszáló falc.– Kocsma nincs, de a majorosgazda kocsmál 6 akó bort, ebből bevétel. A tölgy és bükk erdőben 300 disznó makkolhat. – 9 egésztelkes örökös jobbágy név szerint, telkükhöz holdban szántó. – Állataik: ökör, ló, tehén.– Az urbárium szerinti szolgáltatásaik készpénz becslése. Kilenced mérőben: kétszeres, zab, árpa, irtásrétért hetedet adnak.– A 3 falu ill. praedium összesített bevétele: 1924 fl. 6 1/4 xr.– Az uradalom alkalmazottjainak konvenciója: ispán, provisor, 4 béres; az összeíró megjegyzi, hogy a robot alig elég az allódiális gazdasághoz, 12 ökör tartását javasolja. – A tiszta bevétel 5 % kamatbázison tőkésítve.
Prileczky Lajos magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Nógrád m.): Zagyva – Korláth – Szőrös praedium

Search result navigation
Content provider