HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 167. - No. 010.

Date 1715. július 31.
Description

Eredeti, latin, 1 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Váradon a fenti évben.

Text

Conscriptio, melyet Johannes Paulus Waynacht kamarához írt s a praediumnak a királyi fiskus javára történt befoglalásáról is szóló jelentő levele tartalmaz. – Szántó 1 nyomásban köblösben. – Kaszáló kocsi széna.
Kamarai praedium.
(Arad m.): Pankota praedium

Search result navigation
Content provider