HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 167. - No. 003.

Date 1761. január 1. - július 1.
Description

Eredeti, latin, 4 oldal, sajátkezű aláírás, pecsét nélkül.

Text

Kimutatás proventus universalis in bonis Nagy Tapolczaensibus…, melyet Balogh Ádám készített, az uradalom készpénz-bevételeiről és kiadásairól, a fenti időszakra vonatkozóan.
Nagy Tapolcsány:
Census Szt. Györgyre és pünkösdre, vám és vásár bevétele, kocsma bevétele eladott és bor után.
Tvarnok:
"Pro caseo allodiali" census, kocsma bevétele. – Allódium.
Velusocz:
Molnár censusa. – Kocsma bevétele eladott sörből.
Nagy Vendigh:
2 malom censusa.
Kis Vendigh:
"Pro sicca media" (száraz itze) census.
Podhragja:
"Pro caseo urbariali et allodiali" bevétel, földesúri kocsma bevétele. – Allodiális birka, bevétel gyapjából és sajtból. – Allodiális széna és zab értéke.
A bevétel összesen 599 Ft. 41 den., ebből csak a konvenciósok járandósága pénzben az elszámolási időszakra: 399 Ft. 18 den.
Nagy Tapolcsány-i kamarauradalom.
(Nyitra m.): Nagy Tapolcsány oppidum – Tavarnok – Nemczicz – Velusvocz – Tesar [=Teszér] – Podhragja – Kis Vendig – Pocsaban – Zlatnjk – Nagy Vendig – Felső Redek

Search result navigation
Content provider