HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 161. - No. 029.

Date 1697. szeptember 22.
Description

Eredeti, latin. 3 oldal, sajátkezű aláírás és in dorso gyűrűspecsét lenyomata. Kelt Ungváron, a fenti évben és napon.

Text

Conscriptio, melyet Venkóczy Jánosnak a Szepesi Kamarához intézett levele tartalmaz.
Tiba:
nemesi kúria, puszta telkek – állatok: fejőstehén, tinó – búza asztagban (80 kereszt) – hordócska vaj
Jenke:
puszta kúria, lakott telek, puszta telek – keresztben búza – liba, tyúk – egész és féltelkek Hunkocz, Kalibalocz, Sáros Remete, Fölső Ribnicze falvakban
Tarnocz:
kúria – állatok: allodiális ökör, ökör a jobbágyokhoz kiadva, csikó, tehén, tinó – búza asztag – árpa és zab asztag – csépelt búza mérő – gazdasági eszközök. – Tarnocz, Palagy, Komorocz, Csalhocz falvakban fél és egésztelkes jobbágyok
Ibrány László és Olcsvay Ferenc javai.
(Ung m.): Tiba – Jenke – Hunkocz – Kalibalocz – Fölső Ribnicze – Sáros Remete – Tarnocz – Palagy

Search result navigation
Content provider