HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 161. - No. 001.

Date 1670. július 30.
Description

Latin és magyar eredeti. A káptalan rektorának sajátkezű aláírása és a káptalan papírfelzetes pecsétlenyomatának töredéke. 8 oldal + 1 korabeli másolat 8 oldal.

Text

Inventarium, melyet az egri káptalan foglalt közhitelű formába. – Az egri káptalan oklevelébe foglalva. Az ispánt és a vár porkolábját a császár hűségére esketik fel.
Füzér vára:
pincékben: szalonna oldal borsó, lencse, tatárka, dara, gabona liszt hordó. – Bocskay és Bonisné javai – gyapjú, ponyvában – vaj vanna – bor hordó – káposzta hordó – Sáfár házban: túró hordó, vanna vaj, fegyverek – órás bástyán, (tornyában „egy verő óra”): cub. búza – tarack; „kápolnában” – vas rosta – árpa dara cub. – búza – kápolna előtti palotában: elegyes liszt szuszékkal – majorban: állatok: fejős tehén, meddő tehén, üsző és tinó, bika, éves borjú, „negyed és ötöd fűre menő ökör tinók”, tavalyi ökör tinó, fejős juh, meddő juh, ezévi bárány, öreg kos, fejős kecske, meddő kecske, kecske bak, öreg disznó, süldő.
Füzérallya:
udvarházban: káposztagyalu, sóőrlő, zsindelyszeg, nyárs, egy rakás gyapjú a pincében, deszka szál, dió cub., komló hordó, aszalt meggy, alma, körte cub. – a cselédház feletti „pad”-on (Z padraj) méh köpüvel, „anyok méh” köpüvel – szekérszínben: 6 lovas szán, vasalatlan eke, egy sajtó, négy szedő kád, fogatlan fa borona – pincében: brinza hordó „ser nevelőben” üst, kád és hűtőkád – majorban: „tyúk apróstul”, pulyka, lúd, kacsa – gabonás házban: búza cub. – „szérüskertben” búza asztag
Pálháza:
malom: fűrészmalom, egy poszto karlo, kender törő, kása törő
Bitske és Mátyásháza falvakat melyek Semsey Györgynél vannak zálogban, elfoglalják s a bírákat felesküdtetik.
Füzér váruradalma.
Birtokos külön nincs megadva. A forrásban szerepel a Bocskay család, és Bonisné
(Abaúj m.): Füzér vára – Füzér allya possessio – szövegből: Pálháza – Mátyásháza

Search result navigation
Content provider