HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 009.

Date 1711. március 6.
Description

1711. március 18-án Eperjesen kelt hiteles másolat, Meixner Ferenc aláírásával és pecsétjének lenyomatával. 1 oldal magyar.

Text

Aestimatio Tolcsva bírájának és esküdtjeinek bizonyságlevelébe, egyben becsülevél is, foglalva.
Tolcsva:
szőlő becsértéke (311 magy. Ft.) – A szőlő a Nagy Tolcsva-i szőlőhegy Sárpataka nevű szőlejében van.
néhai Lebron Jakab javai
(Zemplén m.): Tolcsva

Search result navigation
Content provider