HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 007.

Date 1709
Description

Eredeti, latin, 1 oldal, és német 44 oldal, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Conscriptio melyet a kamara megbízottja készített (Franciscus de Aloisi) az uradalom területén levő szőlősgazdákról, jobbágyokról, vagyonukról, szolgáltatásaikról.
Szőlők összeírása: Vörösmarton, Szőlős és Septe, tulajdonosok név szerint, szőlőjük motika – kapás bortermés urna és occa – külön az extraneusok: Vörösmarton, Izsék, Darocz, Bellye, Dallyok, Zasko, Kölked, Septe, Lasko, Darocz, Kopacz, Ritfalu, Bellye, Kölked, Szőlős, Ritfalu, Perlevaro – kilencedgabona összeírása: Vörösmarton, Septe, Szőlős: név szerint a jobbágyok, búza, árpa, zab kila – Jobbágyok censusa, disznók censusa, ez már az előbbi három falun kívül Dalyokról is. – Az összeírás végén az uradalom kiadásai: ispán, az uradalmi bognár járandósága.
Vörösmarti uradalom: Birtokos nincs feltüntetve.
(Baranya m.): Vörösmart – Septe – Szőlős – Dalyok

Search result navigation
Content provider