HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 005.

Date 1672. december 27.
Description

18. századi egyszerű kamarai másolat, latin, 12 oldal. A hátlapján megjegyzés: az eredetit átadták a Szepesi Kamarának.

Text

Conscriptio, melyet a kamara adminisztrációja készített Bocskay István kúriájáról és annak tartozékairól.
Battyan portio:
kúria s tartozékai – majorság: szántó holdban és kassai köbölben (123 hold, 180 cub.) – rét kocsi széna – makkos erdő, vám, halászat a Latorcán – állatállomány: ökör, tehén borjú, csikó, disznó, tyúk, kacsa, liba, pulyka – búza és rozsvetés köböl – jobbágyok névszerint, fiaik – állataik: ökör, ló, tehén, disznó, méh – teleknagyság, szántó hold, bevetett föld köböl, puszta telkek – jobbágyszolgáltatás: census, karácsonyra 1 tyúk, kilenced – puszta földek után ötöd, – disznótized vulgo „pázsit tized”, a makkolásért külön bér nincs – Kötelesek csépelni az úrnak, de ezért minden tizedik köböl az övék s 1/2 köböl kenyérre. – bárány- és méhtized nincs – Igával rendelkezők heti 4 napot robotolnak. – Kocsmálnak, „seristim”, de mikor kocsmálnak, nem robotolnak. – Az uraság kastélya a faluban.
Csap:
portio – Jobbágyokra lásd Battyan adatait – Robot a földesúr szükséglete szerint s ezenkívül halászni tartoznak, az egyik héten maguknak, másikon a földesúrnak robotolnak.
Agh Csernő:
Lásd Battyán adatait. – A jobbágyok censusa 1 Ft.
Asvany portio:
jobbágy fiai, – puszta féltelek, – tehén és disznó
Agard:
özvegy s fiai féltelken
Kelcsen:
1 puszta telkek
Maraszán:
praedium – 1 puszta telek
Ptruska:
1 jobbágytelek puszta
Battyan:
(portio) – 11 jobbágy családfő egésztelken – feltüntetve a családfővel együtt élő nős fiúk s testvérek, 20 fiú, 2 puszta telek, más uraknál 20 jobbágy és 2 puszta telek
Csap portio:
6 féltelkes jobbágy, az egyik féltelken 3 család, 3 negyedtelkes jobbágy, 32 fiú és életkoruk, 2 nemes – 17 puszta telek, más földesúrnál 20 jobbágy – a jobbágyság (a kamarai részen élők) állatállománya: 37 ökör, 24 tehén, 13 növendék marha, 57 disznó
Agh Csernő:
19 jobbágy név szerint, 5 jobbágy a tabellán kívül felsorolva.
Bocskai István konfiskált javai.
(Ung és Zemplén m.): Battyan portio – Csap portio – Agh Csernő portio – Asvany portio portio – Ptruska portio – Kelecsen portio – Agárd portio – Maraszan praedium portio

Search result navigation
Content provider