HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 156. - No. 016.

Date 1693. december 5.
Description

2 oldal, latin nyelvű, 1767. december 1-jén Újfehértó (Szabolcs m.) városban kelt hiteles másolat (vö. az UC 156 : 8 alatti másolat hitelesítsével).

Text

„Extractus ex Conscriptione”
A kivonat bevezetésként idézi az eredeti Conscriptio címfeliratát, amely a fenti dátummal „Tisza-Tokaj” városban készült és Károlyi János és Gyulai Zsigmond aláírásával és pecsétjével volt hitelesítve.
Extractus ex conscriptione copia.
Szabolcs deserta:
A helység pusztán áll, már régi idők óta, s jelenleg is lakatlan, ezért bővebb leírásra sem érdemes. A bajomi urbáriumban világosan és érthetően minden szükséges adat meg van adva helyzetére és állapotára vonatkozóan. Ugyaninnen kikeresendő… „ad quod moderni conscriptores se se provocarent.” – A hivatkozott urbáriumban (Urbarium Bajomianum) félreérthetetlenül kijelentik „per expressum declarato”, hogy az abban felsoroltakon kívül még többen, éspedig: Miller Dávid, Garai László és Pataji János tokaji nemesek „pro compossessoribus predii hujus se se tenerent”, valamint „qua modalitate, quo iure et ad quod tempus ipsius Dominationes sciunt.”
A másolat hitelesítése 1767. december 1.
Aláírás, pecsét.
A tokaji Rákóczi-uradalom tartozékai (Szabolcs és Bihar megyében) Aspermonth grófné, Rákóczi Julianna tulajdonában.
A hivatkozott conscriptio Tokaj váráról és tartozékairól, a vencsellői curiáról (Szabolcs m.), valamint a (Pocsaji 1) Pocsaj Bihar m. lehetőség. 2) Pocsaj Abaúj m.) castrumról, az ezekhez tartozó oppidumokról, possessiokról, portiokról és praediumokról szól – mint a Rákóczi család jószágairól, illetve gróf Aspermonth Ferdinánd feleségének, Rákóczi Julianna hercegnőnek birtokairól. Az itt közölt extractus azonban mindebből csak
1) Szabolcs (Szabolcs m.) deserta possessiot tartalmazza.
A bevezető részben említett helynevek:
2) Vencsellő (Szabolcs m.)
3) Pocsaj castrum (Bihar m.)

Content provider