HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 156. - No. 012.

Date 1690. április 10.
Description

8 oldal latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.

Text

Conscriptio és Aestimatio Kassán, a Szepesi Kamara adminisztrációján készítette Vas Gáspár (nincs jelölve, hogy milyen összeírás alapján) valószínűleg örökösödés kapcsán.
Conscriptio et Aestimatio
Arx Kapi:
„in excelsa rupe commode exstructa” – minden szükséges berendezéssel és épületekkel a kényelmes lakhatósághoz ellátva… becsértéke Ft. 2000
Kapi:
Curia nobilitaris, kőből, melyet a „rebelles” felégettek, de falai még állanak. – A curiához gyümölcsös és veteményeskert is tartozik, jól helyreállított csűrrel. Becsértéke Ft. 400 – Másik curia, két emeletes, ezt is felégették. – A curiához kert is tartozik, ezt azonban most nem művelik. Becsértéke Ft. 350 – Szántóföldek mindkét curiához, három mezőre, kapacitásuk eperjesi mérőben mérőnként és összesen megadott becsértékkel termékenyebb 100 köböl á 8 Ft., kevésbé termékenyből 100 köböl á 6 Ft. – rétek, szénatermésük jó évben 40 öl, ölenként és összesen is megadott becsértékkel, tőkésített érték Ft. 80 – A Szekcső vizén kétkerekű malom, a helység területén újonnan felépítve, mely után a molnár évente 90 eperjesi köböl gabonát tartozik adni, melynek becsértéke köblönként 1 Ft., tőkésített értéke pedig Ft. 1500. – A molnár ezen felül még ártányhízlalással is tartozik, értéke 6 Ft., tőkésített értéke Ft. 100. – A kölyű után kender- és kásatörő szintén 6 Ft. értékű jövedelem, tőkésített érték Ft. 100. – Féltelkes jobbágyok összesen, becsértékük egyenként Ft. 125, tőkésített érték Ft. 1 375. – Puszta féltelkek összesen, félértékben, tőkeérték Ft. 375 – Zsellérek (potissimum 4 ales sessiones usuantes) összesen, egyenként 50 forint becsértékkel, tőkeérték Ft. 1950 – Vám, mely után a vámos évi árendát fizet, mely 170 forintot tesz ki, ennek 6 %-kal számított tőkeértéke Ft. 2 833 1/3 – Vendégfogadó, kényelmes, fából épült, szekérállással együtt, melyben a földesúrnak borát, sörét és égetett italait mérik, mindezekből évente 300 forinton felüli jövedelem várható. Ennek tőkésített értéke Ft. 5000. – Magának a vendégfogadónak becsértéke Ft. 200
Töltszék:
Kőből épült tágas castellum, kétemeletes, kényelmes lakóhely, allódiummal, istállókkal, magtárokkal, csűrökkel és minden szükséges tartozékokkal megfelelően ellátva, mely castellumot a régi curia nobilitaris helyén emelte Kapy Gábor, a zsindellyel újonnan befedette. – A castellumhoz gyümölcsöskert és veteményeskert, illetve káposzáskert is tartozik. Becsértékük összesen Ft. 2000. – Curia nobilitaris, ez is kétemeletes, kőből, kastély formára épített, egykor ez is Kapy Gábor jószága volt, tartozékokkal, gyümölcsös és veteményeskerttel. Becsértéke Ft. 1200. – Braxatorium, felszereléssel Ft. 300. – Szántóföldek, a castellumhoz és a curiához, három mezőre, kapacitásuk kassai köbölben, „pro… fertiliores” (600 köböl) á Ft. 8, „steriliores…” (300 köböl) á Ft. 6-tal számolva, becsértékük összesen Ft. 6 611 – A curiákhoz tartozó rétek szénatermése szekérben, szekerenként megadott becsértékkel, 6 %-kal számított tőkeértéke 100. – Féltelkes jobbágyok lásd Kapi. Értékük 1 625. – Negyedtelkes jobbágyok összesen. Értékük egyenként Ft. 62,50 Ft. 625. – Összesített becsérték. – Zsellérek, gyalogrobottal szolgálnak, becsértékük a libertinusokkal együtt egyenként Ft. 50, összesen Ft. 1 250. – Puszta egésztelkek (1) Ft. 125. – Puszta negyedtelkek (2) Ft. 62,50. – Kocsma puszta fundusának becsértéke, egykor Kapy Zsigmond jószága volt Ft. 20. – Másik kocsma becsült évi hozama kb. Ft. 60, tőkésített értéke 1 000.
Fulyan:
Egésztelkes jobbágyok összesen, egyenként 250 Ft. becsértékkel, tőkésített értékük Ft. 2 2 50. – zsellérek összesen á Ft. 50 Ft. 500
Lada:
Féltelkes jobbágyok lásd Kapi Ft. 1 000 – negyedtelkes jobbágy Ft. 62,50 – zsellérek összesen, lásd ugyanott Ft. 300 – puszta féltelkek összesen Ft. 187,50 – puszta zsellértelkek összesen, á Ft. 25 Ft. 150.
Kökény:
Féltelkes jobbágyok Ft. 250 – zsellérek összesen Ft. 200 – puszta féltelek Ft. 62,50
Németfalva:
féltelkes jobbágyok Ft. 375 – negyedtelkesek összesen Ft. 625 – zsellérek összesen Ft. 200 – puszta zsellértelkek lásd Lada 200.
Vágás:
féltelkes jobbágy Ft. 125 – negyedtelkesek összesen Ft. 312,50 – negyedtelken élnek, de igásállatuk nincs, így csak gyalogszerrel szolgálnak, becsértékük egyenként Ft. 50, összesített értékük Ft. 650 – puszta negyedtelkek és puszta zsellértelkek összesen Ft. 225
Pálfalva (dimidietas):
féltelkes jobbágyok összesen Ft. 625 – negyedtelkesek összesen Ft. 437,50 – zsellérek összesen Ft. 450 – puszta féltelkek összesen (1) Ft. 62,50 – puszta zsellértelkek összesen Ft. 100 – domus braxatoria, felszerelés nélkül, becsértéke Ft. 100
Malczó:
egész soltészság, melyet két soltész-fivér művel meg, becsértéke Ft. 400 – egésztelkes jobbágyok (2) Ft. 500 – féltelkes jobbágyok lásd Kapi Ft. 1 375 – negyedtelkes és nyolcadtelkes Ft. 93,75 – zsellérek összesen Ft. 1 300
Lenarto:
egész soltészság, becsértéke 400 – féltelkes jobbágyok összesen 875 – zsellérek összesen Ft. 400
Gerlacho:
másfél soltészság, becsértéke 600 – féltelkes jobbágyok (2) Ft. 250 – negyedtelkesek összesen Ft. 312,50 – zsellérek összesen Ft. 1 300
Venetia:
egész soltészság, négy soltész él rajta, becsértéke Ft. 400 – zsellérek összesen Ft. 550 – Tized (dézsma) jövedelem, mindenfajta gabonából, becsült értéke évente 600 Ft., tőkésített értéke 10 000.
A felsorolt jószágok összesített becsértéke magyar forintban 64 462,76.
Kapi vár tartozékai Sáros megyében Kapy Gábor tulajdonában „jure haereditario”
Arx Kapi – Kapi possessio – Tölczék (Töltszék) – Fulyány (Fulyan) – Kökény – Vágás – Pálfalva – Némethfalva – Málczó (Malczó) – Lenartow (Lenarto) – Gerlacho – Venetia (Venetzia) – Lada

Search result navigation
Content provider