HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 065.

Date 1767
Description

Eredetije a helyén lévő őrjegy szerint 1849-ben Horvátországba került. Adatok az Indexből, Tom. XXI.

Text

Aestimatio tenutorum in Inferiori Szvarcha possessorum ex Conscriptione Camerali eruta.
Szvarcha Inferior (Horvátország, Szluini Határőrvidék, részben Zágráb m.) Nobilis Hrasztovszky János portiója

Content provider