HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 054.

Date 1790. február 4.
Description

Német nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal elátott eredeti. 98 oldal. Készítette: Nadalli Sándor püspöki fiscalis akinek jelentése az összeírás végén magyar nyelven található 1789. január 30-i dátummal, 2 oldal, illetve 1789. május 12-i időponttal, szintén 2 oldal

Text

Conscriptio et Aestimatio
Székesfehérvár:
A püspöki residentia épületeinek leírása és becslése, minden épületnél öt mesterség szerinti becslés, kőműves, ács asztalos, lakatos és üveges munkák készpénz értéke „samt Materialien” – a gazdasági termények becsléséhez árlista a korabeli terményárakról: búza, rozs, „Halbfrucht” (kétszeres) mérőben árpa, zab mérőben, kukorica szemesen mérőben, lencse, borsó, bab, köles mérőben, kender, len „kitta”-ban, széna, sarjúszéna ölben, nád kötegekben, bor „Eimer” mértékben, tüzifa ölben, káposzta százanként, répa „Eimer” mértékben – méhes, becslés évi jövedelem viaszból és mézből – a majorsági konyhakert évi termésének készpénz értéke – a majorsági szőlő évi termése ennek készpénz értéke – „nach dem Mittelpreise” a szőlőket nem robotmunkával, hanem készpénz műveltetik – törköly- és seprűpálinka főzésének költségei és tiszta haszna – az uradalmi kocsma évi jövedelme, háromféle borár, 300 „Eimer á 64 „Halbe” a kimért bor mennyisége
Técs:
Az urasági kastély leírása és becslése – majorsági épületek – istállók – pincék – jégverem kőből, náddal fedve – csűr alul kő, felül fa, szalmával fedve, egyik részében kétrészes magtár „mit leichter frucht zu beschitten” (tavasziak számára). – szénatartó kőből és téglából szalmatetővel – juhakol kőből szalmával fedve – urasági kocsmaház mészárszékkel és vágóhíddal – 37 egész sessió 94 ház, minden ház után 1 Ft. census – természetbeni szolgáltatások: zsiradék, kappan, tyúk, bor, közösen borjú – robot az urbárium szerint egész sessiónként 52 igásrobot lenne, de a régi szokás az, hogy nem az Urbárium szerint, hanem közös megegyezéssel állapítják meg a robot számát, ezek készpénz értéke – tüzifaszállítások készpénz értéke – hosszúfuvarok készpénz értéke – fonás – saját házában lakó zsellér 55 van, ezek közül nyolc évi 1 Ft. „Hauszins”-et fizet, 18 nap gyalogrobotot csinál egy árendátor címen készpénzzel váltja meg kötelezettségét a többiek megegyezés szerint évi taxát fizetnek – a 8 más házában lakó zsellér külön-külön évi 8 nap gyalogrobottal szolgál – évi termény kilencedek és tizedek – búza „Halbfrucht” (kétszeres) „Sommerkorn” (tavaszrozs) árpa, zab, hüvelyesek, bor – tölgy és bükkerdők, javaslat rendszeres erdőgazdálkodásra: 60 évre szétosztani a fakitermelést, épületfát csak az uradalom termel ki magának – makktermés készpénz értéke – szénégetés haszna – az alattvalók tüzifát gyűjthetnek „das sogenannte Kopfelholz” egy-egy fuvarért 12 xr-t fizetnek – különleges fák, amelyeknek a levelét gyűjtik az alattvalók „Szémercse genannt” „Aschen brennerey Hütte” – az urasági szőlőt „vermőg Convention” az urasági vincellér műveli – szántók 3 forgóban vetéskapacitás forgónként pozsonyi mérőben– várható terméseredmények: búza két és félszeres „Halbfrucht”, háromszoros zab, háromszoros árpa, 3 3/4-es len, kétszeres hüvelyeseknél, hatszoros termés várható – megmunkálásra a jövedelem 1/3-át számítják – a rétek szénahozama ötéves átlag alapján – „256 zweispangie Bauern-Wagen” – itt is a jövedelem 1/3-át a kaszálás és a hordás költségeire számítják le – téli és nyári szalmahozam az uradalomban nincsenek külön urasági legelők – állatállomány: tehén, igásökör, bika, borjak, évjárat szerint ló és csikó, juhászat 777 juh – várható jövedelem: „Schmalz”, vaj, sajt, tejtermékek, gyapjúból, juhbőreladásból – állateladás – kiadások a juhászatra: teleltetés költségei: széna, szalma, só beszerzésére – svájci tehenészet 9 svájci tehénnel jövedelme: vaj, sajt, borjúeladás – sertések 84 sertés, ebből 27 anyakoca – malacállomány – hízlalásra 40 sertés – méhészet haszna
Sárkeresztúr:
a técsi összeíráshoz hasonló részletes jegyzék, csak az eltéréseket jelöljük – a jobbágyszolgáltatások között tojás is szerepel – név szerint felsorol öt jobbágytelken ülő nemest, szolgáltatásaik: készpénz, igásrobot – termény és bor tized – harmadában kiadott földesúri földek, ezek évi hozama: kukorica, köles, mohar (muhar) – árendába kiadott földesúri földek – legelőként használt szántók – külön jegyzék az alkalmazottakról prefektus, uradalmi fiscalis, számadó, kasznár, majoros, pincemester, bognár, vincellér, házi szolga, szolgálólány, kéményseprő, kertész, erdőőr, kondás, kocsis, ökrösgazda és segítők, csőszök, csikós, juhász, tehenész, kocsmáros a felsoroltak járandóságai között szerepelnek: készpénz, bor, termények, ellátás, hízott sertés, malac, hús, zsír, faggyú, só, tüzifa, állattartás, széna, szalma – szántóföldek: téli és tavaszi gabonafajták, kukorica és hüvelyesek számára – ruhanemű járandóság szerepel a sárkeresztúri kondásnál: 2 ing „und Gattyen Hosen” (gatya 4 pár „Potskern (bocskor) und sogenannten Topaken (topánka)” 1 pár „Lederne Fetzen”
Székesfehérvári püspökség javai.
Székesfehérvár (Fejér m.) – Técs (Veszprém m.) – Keresztúr (Fejér m.)
A püspökségnek tizedet adnak Fejér megyében: Aba – Csoor – Inota – Paszmand – Vereb – Kaloszd – Seregelyes – Szent Mihály – Racz Keresztúr – Csakvar – Magyar Almas – Bitske – Maany – Pentöle – Racz Almas – Füle – Kis Keszi – Lovas Bereny – Nadap – Szt. György – Moha – Moor – Vajta – Czecze – Vellencze – Bodaik – Csurgo – Keresztes – Szár – Kozmo – Csak Bereny – Zamoly – Patka – Tordas – Ladany – Tabajd – Batta – Erd – Tarnok – Vaal – Perkata – Ertsi – Sooskut – Ettyek – Gyuro – Pakoszd – Sukoro – Adony – Taacz – Egres – Soponya – Polgardi – Falu Bottyan – Szabad Bottyan
A püspökséghez tizedet fizetnek Pest megyében: Buda szabad királyi város – Paty – Jenő – Budakesz – Perbal – Szanto – Monostor – Zsambek – Bogdan – Szent Laszlo – Török Balint – Toth Falu – Tinnye – Bia – Torbagy – Pemasz (Pomáz) – Kaláz – Csobanka – Kovatsi – Hidegkut – Vörösvár – Solmar – Bocs Megyer (Pócsmegyer)

Content provider