HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 049.

Date 1778. március 13.
Description

58 oldal latin Készítette: Bács Mihály uradalmi fiskális

Text

Conscriptio
Ráckeve:
„Castellum a Principe Eugenio erectum” domus dominalis, a provisor lakása – magtáros háza – urasági lakóház, az elhunyt provisor özvegye lakik benne „ob merita per defunctum suum maritum Dominio praestita gratuito servatur” – urasági mészárszék – kocsma – plébánia – iskola „noviter erecta” – Itt ebben a városban nincsenek sessiós jobbágyok, a lakosok „neque urbarialiter tractari poterant” az uradalom contractussal rendezi szolgáltatásaikat – saját házában lakó zsellér 388, más házában lakó zsellér 95 – saját házukban lakó zsellérek szolgáltatásai: évi Ft. taxa, 18 nap gyalogrobot – más házában lakó zsellérek taxát nem fizetnek, gyalogrobotjuk 12 nap – földesúri jövedelmek: a pálinkafőzők után a szigetek-kaszálók, gyümölcsösök stb. árendája „ab insula Somolya… penes Becse… Angelina”, az Angelina-sziget nádtermése, Király-Réth szénahozama – négy vásár jövedelme „in Recognitionem Regalis Beneficii” – a rév bérlete – Az intravillanus (városi) telkek után „titulo minoris decimae” a város közösen 30 forintot fizet a megkötött szerződés értelmében – az uradalom jövedelme „titulo decimae” három évi átlag alapján: borból Urna 167 pintae 16 – halászat „Szigeth Farka és Vaskapu” nevű halászóhelyek után – bárány tized, méh tized – kocsma-jövedelem: bor, sör és pálinka mérésből – a szőlőterület kicsi, a lakosság fél évig árulja saját borát
Szentmiklós:
urasági présház – jobbágyok névsora, külső és belső fundusok vetéskapacitása – rétek szénahozama – zsellérek, subinquilinusok – a jobbágyok évi igásrobotja 52 nap, ezek egy részét igénybe is veszi az uradalom, a fel nem használt robotnapokat készpénzzel váltják meg – az áradások és a föld terméketlensége miatt időnként a robotnapok számát csökkenti az uradalom – a zsellérek és a subinquilinusok évi 18 nap gyalogrobotot tesznek, ezeket az uradalom termény és borszállításra és termény rostálásra szokta felhasználni – az évi taxa a jobbágyoknál és a saját házukban lakó zselléreknél egyaránt 1 Ft. – készpénzzel kellene megváltaniok a természetbeni szolgáltatásokat: vaj, tojás, kappan, csirke, borjú – fonás, ezek készpénz értéke az Urbarium szerint az egész helységre vonatkozóan évi 206 Ft. 30 Xr lenne, de ezt a kötelezettséget a sessiók után kötelező favágással és hordással együtt elengedte az uradalom – a termény-tized három évi átlag alapján: kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, szemes kukoricából ősziek és tavasziak szalmájából – méh és bárány tized megváltás – vizafogásért „ad insulam Háros” készpénz megváltás – a dunai vízimalmok árendája – a révet a község bérli – hosszúfuvarok, 4 sessió állít ki egyet
Thököly:
Gulacska sziget árendája – a Zaton és Meregyháza szigeteket ingyen használják – a révek árendája: „pro trajectu a Hanzabék ad Varsán is parvo Danubi” – a sessiókhoz tartozó szántókon túl is használnak uradalmi szántókat, de ezek után nem kell adózniuk, mert a talaj nagyon homokos
Makád:
Az itteni kaszálók szénahozama: „in prato Gyala” foenum Org. 8, á 12 évi fl. értékű cordum (sarjú) cumulus 20 á 1 fl. értékű nádtermés évi 4,444 fasciculus á 2 den. értékben – a halászatot évi 30 Ft.-ért bérlik.
Ujfalu:
az itteni vizahalászat évi árendája 383 fl. 6 Xr – a révért „in recognitionem juris Dominalis évi 15 Ft.-árendát fizet a község – az újfalusi sziget bérlői gondozzák az uradalom 50 méhkasát „a quibus annue tenentur praestare 5 alvearia Dominio”
Becse:
az itteni uradalmi rétről 30 org. szénát és 25 cumulus sarjút gyűjtenek be
(Lórév) Lőre:
a helység mellett elterülő sziget faizását „titulo lignationis urbarialiter sibi concessae usuat Communitas”
Budafok (Promontórium):
„castellum a Principe Eugenio erectum” – nincsenek sessióval rendelkező alattvalók, így ez a helység nem esik urbarialis összeírási kötelezettség alá – 142 saját házában lakó zsellér – 13 más házában lakó zsellér – bor tizedből Urnae 2878 á fl. Xr 30 – méh tized megváltás – földesúri pincék és kocsmák – földesúri jövedelem bor, sör és pálinka árusításból – a mészárszék árendája – Háros-sziget árendája
Ráckevei uradalom tartozékainak jövedelme:
Budafok és környéke: földesúri jövedelmek: deszka és gerenda árusítási engedélyek kiadásából, a kőbánya bérletéből, pincék bérletéből, dunai malmok árendájából – idegenek hegyvámjából „a 1809 2/8 quadrantibus vinearum singulum quadrantem per 70 den” – helybeliek hegyvámjából „incolae Promonthorienses et Csellyenses pro singulo quadrante 8 den saltem praestare tenentur” – Az uradalmi erdők haszna ex ligno duro orgiae 300 á fl. 3 ex ligno molli orgiae 400 á fl. 1 Xr 30, de puhafát csak alacsony dunai vízállás esetén tudnak ilyen mennyiségben kitermelni.
Ráckevei uradalom.
(Pest m.): Ráckeve oppidum – Szent Miklos – Tököll – Makád – Ujfalu – Becse – Lőre (Lórév) – Szent Márton – Csép – Csepellye – Promontórium (Budafok) – Adács praedium – Pőszer praedium

Content provider