HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 047.

Date 1772. október 6.
Description

Eredeti 5 oldal latin pecsétes, aláírás: Benedekfalvai Petrich Mihály és Gazda Imre uradalmi officialisok.

Text

Conscriptio et Inventatio
Kis Cseptsén:
nemesi fundus „in funde tres… domunculae” két csűr, az egyik „ex duobus praeclusuris” a másik csak egy rekeszből áll – istállók – mészárszék – kocsma, szeszfőzés joga nincs rendezve a társtulajdonosok között „sed cujus compossessori pro arbirtio uti, liberum quid est”, de mivel a helység távol fekszik minden fontosabb útvonaltól, ezek jövedelme nem jelentős – a malom évi összjövedelme „ad omnes Compossessores pertinens” Rh. fl. 12 – a legelő kicsiny Classis infimae” – faizási lehetőség „in silvos Mutnemsibus” épület- és tüzifára egyaránt szabad – extravillanus szántók hely és vetéskapacitás szerinti felsorolása – „prata in ahc possessione nulla dantur”
Deákfalva:
szántók három forgóban – „pascuum liberum”
Örökös nélkül meghalt „Joannis, respective autem Julianne, Pauli condam Cseptsany” fiscusra maradt portiói.
(Turóc m.): Kis Cseptsin – Deákfalva praedium

Content provider