HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 038.

Date 1757. február 17.
Description

A leltár egykorú másolat hitelesítés nélkül, a kísérőirat aláírásokkal ellátott eredeti. 10 oldal magyar + 3 oldal latin kísérőirat a Helytartótanács számára. 1757., május 17.

Text

Inventarium
Veszprém:
A kísérőiratban Sándorffy Sándor királyi ügyvéd ismerteti az örökös jogi helyzetét, az elhunyt egyetlen fia katonaéveit tölti, de a hírek szerint átszökött az ellenséghez, más hírek szerint csak megkísérelte a szökést és ezért felakasztották. – Az esetleges örökös és a hitelezők érdekeinek védelmére a kincstár lefoglalta a hagyatékot – leltár a talált hivatali és magán pénzállományról elszámolások, kiadások jegyzéke, pro duabus bobus 42 fl. 60 den, – alkalmazottak fizetése, vásárlások – saját használati tárgyai, – férfi és női ruhaneműk, – ón és ezüstedények, evőeszközök, – guzsaly, rézmozsár – a ruhaneműek között „Velez (vagy Velcz) Laibl” ékszerek, ezüstgombok – „egy arany gyűrű kilenc rubinttal; ezüst gyűrű három demánttal és három rubinttal… arany gyűrű mellyen Boldogh Asszony képe van…” – „instrumentum unum telae politirium vulgo Teglazo vas absque ferro” – ágynemű, párnák, „három paplan, egy paraszt, kettő selem” – ecetkészlet – savanyúkáposzta hordóban – három hitvány ló „equi strigosi” – régi kocsi takarókkal – kocsiládák, gyíkbőrrel bevonva, „egy lógos kocsi” „vasas paraszt kocsi” – ezüsttárgyak „egy hitván pézmatartó ezüsttel befoglalva” – női ékszerek, hajtűk, karkötők, nyakláncok
Kis Lőd:
Az elhunyt provisor halálos ágyán a kislődi plébánosnak leltárszerűen lediktálta különböző helyen lévő ingó és ingatlan javait, adósságait és követeléseit. A Kislődön talált ingóságok leltára, pl. dolmány 18 ezüst gombbal és 36 ezüst gombházzal, két pár ezüst csattal, „egy tarka Kálmán nyári Dolmán”, egy tarka Kálmán szoknya, kordován csizma – házi szerszámok, tormareszelő, vörösréz, kávés kanna – borona 34 vasfoggal – állatállomány: sertések, öreg kan, emse ártány, gőbe, nyári malacok, szárnyasok, pulyka, lúd, tyúk – elszámolás a provisor betegsége alatti ápolásra és utóbb temetésére fordított készpénz kiadásokról és természetbeniekről, a halotti tor költségei „torra költ el bor és betegségében felcserek verrasztóknak adot mindenestül két akó három fertély, akója á fl. 2 den 75”, gyertyák, koporsó stb. ára – a gazdátlanul maradt állatok táplálására fordítottak 60 Pozs. mérő árpát és kukoricát – az elhunyt tartozékai, a korabeli árakra jellemző adatok: kanászának egy pár bocskorra 28 1/2 den., Oszlányi Lászlónak egy pár csizmáért 2 fl., Sankó István borbélynak orvosságokért 5 fl., Palotai görögnek 12 fl
Fölső Patty:
állatállomány: ökrök, tehenek, lovak – szántók, rétek, vetések – örökös jobbágytelek „Egy kis udvarhely”
Vid:
vasas paraszt kocsi
Nagy Vásony:
„egy fakó ökör szekér” – két lóra való francia szerszám
Tunya Ádám püspöki provisor halála után felleltározott ingó és ingatlan javak, amelyek az elhunyt személyes tulajdonát képezték és az alábbi helyeken találhatók.
Veszprém város (Veszprém m.) – Kis Lőd (Veszprém m.) – Vid (Veszprém m.) – Nagy Vásony (Veszprém m.) – Felső Patty (Vas m.)
A provisor Kislődön halt meg, családi birtoka Fölsőpattyon fekszik.

Content provider