HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 032.

Date 1753. szeptember 26.
Description

Eredeti, pecséttel és aláírással 6 oldal latin Készítette: Thurzó János királyi ügyvéd

Text

Conscriptio
Sáp:
A falu vázlatos leírása, egyetlen utcája derékszögben megtörik „ex una Principali Platea constat, cujus demum finis versus meridiem protensus iterum unam plateam constituit, dispescitur in ordinem ad orientem-occidentem, item meridiem-septentrionem.” – A lakosság név szerinti összeírása „sessiones ad orientem” – igásállatok, fejőstehenek „pecora in armento” (gulya-marha, csak a rubrika rovat, de egyet sem jeleznek), juh, sertés – szántóföldek vetéskapacitása – a nevek után megjegyzésként nobilis, ignobilis, miser – sok jobbágytelek, amelyen nemes ül – egyik desertát egy debreceni cívis vette meg – egyik sessio „ad pagum spectans” a települést alkotó utca a templomnál és a plébániánál törik meg, itt kezdődik a másik utcasor „ad meridiem et septentrionem” összeírása – ezen a soron többségükben ignobilisek laknak – az összegzésben különbséget tesznek földesúrhoz tartozó és „Dominum Terrestrem non recognescentes” sessiók és deserták között – földesúri lakott sessió 14 földesúri deserta 14 és 1/2 – „sessiones populosae per ignobiles possessae et Dominum Terrestrem non recognoscentes” – száma 19, ilyen deserta 1 van „florenos Vonas centum” jövedelmez évente a kocsma (vonás-forint) – szárazmalom, ha megreparálják évente 20 Cub. kétszerest hozhat – erdő nincs, de nádas nagy bőségben, „quia ad stagnantem fluvium Kék Kallo dictum haec Possessio adjacet” – az évi nádkitermelésből minden „hospes” évente kb. 8 ft. jövedelmet szerezhet magának szénatermelést „in terris excissis maxime practicant” de a határ szűk, ezért a szomszédságban is bérelnek kaszálókat, pl. Andaházán halászati és csikászási lehetőség bőven adódik – a kilenceden kívül, „si taxam solvere deberent… iuxta morem Partium harum solvent florenos tres”
(Szabolcs m.): Sáp – Andaháza

Content provider