HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 029.

Date 1751. július 19.
Description

Két egykorú másolat. 2 oldal latin + 2 oldal Készítette: Niczky Simon királyi jogügyigazgató helyettes

Text

Conscriptio
Szamosszegh:
megjegyzés a lakosság névsora előtt: „…hactenus per infrascriptos rusticos nullum Dominum recognoscentes illegitime usurpata (portio), aliasvero ut ex reproducto et ipsosmet possessores rusticos resignatio instrumento patet Nicolao Bercsenyiana (portio). – Ennek az Összeírásnak anyaga nagyrészben azonos az UC 155 : 27 anyagával, de több adatot változtatva és kipótolva közöl, továbbá külön kiemeli a társtulajdonosok portiói közül a Bercsényi-portiót – 7 lakott sessió fiúgyermekek ökör, tehén, sertés, méh – 11 deserta – a Tur, Tisza, Szamos és Kraszna áradásai miatt sokszor a falu… …megközelíthetetlen „ita ut ipsae domus, plateae et horti natare conspiciantur et tunc locus inaccessibilis itinerantibus redditur” – szántók két forgóban, de az áradások miatt nem tudják mindig kihasználni a földeket „prout hoc anno etiam vix decima pars incolarum seminaturam habet” – az erdők makktermésének használatát is gyakran az áradás lehetetlenné teszi, különben is az erdők haszna több társtulajdonos között oszlik meg – a kocsmát a lakosság bérli – robot minden második hét a földesúré – sem tizedet, sem kilencedet nem adnak senkinek, de ez valószínűleg csak Bercsényi-portio jobbágyaira vonatkozik – a lakosság legnagyobb haszna a gyümölcsösökből van, de ha az áradás tönkreteszi a gyümölcsösöket, akkor idegenbe mennek és „Magno sudore panem conquirunt” – A Szamos halban bővelkedik, de a helybeli lakosság nem foglalkozik halászattal.
Bercsényi portiok.
(Szabolcs m.): Szamosszegh

Content provider