HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 027.

Date 1751. októbber 18.
Description

Eredeti, pecséttel és aláírással. 5 oldal latin. Készítette: Thurzó János királyi kamarai procurator

Text

Conscriptio
Szamosszegh:
örökös jobbágyok név szerint – fiúgyermekek – lakott sessiók – ökör, tehén, sertés – gyümölcsös – vetés, szénahozama – a sessiók pontos meghatározása a szomszédok megjelölésével – jobbágy mint községi pásztor – igás állattal rendelkezők minden második héten a földesúrnak dolgoznak „itaque medio anno laborando ad rationem Domini” – tyúk és zsák ajándék – igás állattal nem rendelkezők „aequaliter” (tehát minden második héten) a földesúrnak dolgoznak gyalogrobotban ezektől is tyúk és zsák szolgáltatás – a deserták hasonlóan részletes leírása – némelyik nagyon elvadult állapotban van „vepribus obsitae sunt, indigent extirpatione et labore magno”
Összesítés: 6 örökös jobbágy sessió ezek közül 1 zálogban 10 deserta – a malom újjáépítésre vár – várható tized vagy taxa a makkoló sertések után – állandó áradásoknak kitett vidék, terméketlen földek, a lakosság cserekereskedelemből él „commutatione fructuum panem suum quaerit” (az UC 155 : 29 ezt világosabban megmagyarázza: gyümölccsel kereskednek és cserélnek) – sok a társtulajdonos földesúr, így a jövedelmek elaprózódnak
Konfiskált volt Bercsényi-portio.
(Szabolcs m.): Szamosszegh

Content provider