HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 025.

Date 1741. június 30.
Description

Két egykorú másolat, pecséttel és aláírással hitelesítve. 1 oldal latin. Készítette: Nosziczi Thurzó György jegyző + 2 oldal másolat. 1760. április 16-i dátummal

Text

Conscriptio, Vinna helységben. Hivatkozás korábbi birtoktörténeti adatokra, amelyek szerint a felsorolt Eödönffy-portiókat 1687-ben báró Gombos Imre kapta meg, de fiainak hűtlensége miatt ezek újra a fiscusra szállottak, királyi adományozás folytán új tulajdonosuk „Emericus Sztaray Lásd B. de Nagy Mihály”
Huszin:
zsellér-deserták
Osztro:
igásrobot mennyiség megadása nélkül
Felső Remete:
gyalogrobot a mennyiségét nem jelzi
Bunkocz:
jobbágyoknál heti 3 nap igásrobot – vannak olyan zsellérek, akik „per Dominum Ganoczianam aquisiti et per Fiscum regium occupati”
Volt Eödönffy-portiók.
(Ung m.): Huszin – Klokocso – Osztro – Orlyócz – Hunkocz – Felső Remethe – Bunkocz

Content provider