HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 020.

Date 1725. június 26.
Description

Egykorú másolat 4 oldal latin Készítette: Pothorsánszky Mátyás kamarai jegyző

Text

Conscriptio
Csákány:
lakosok névsora – fiúgyermekek – ökör, tehén, sertés juh – jobbágyok, zsellérek – régi és új deserták – „anno hocce et quidem circa festum Pachale ob nimia insupportabilia onera Comitatensia fugam dederunt” – szolgáltatások: igás állattal rendelkezők heti két nap igásrobottal, az igás állattal nem rendelkezők mindennapos gyalogrobottal szolgálnak – készpénz census – természetbeniek: ketten adnak három tyúkot, négyen egy libát külön-külön zsákot, kendert, kendermagot, borsót, vajat, mézet és komlót – közös ajándék: nyúl, kétévenként egy borjú, a juhos gazdáktól egy juh – kúria hely építőanyaggal – ehhez tartozó szántók 3 forgóban, vetéskapacitás tágas rétek, szénahozam „Currus plus minus Nr. 50.” – ácsműhely felszereléssel – nagy kertek gyümölcsfákkal, kaszálónak is használják – makkoltatás – régen a jobbágyházak egymásután sorrendben kocsmáltatást végeztek a földesúr számára – majorság bekerítve, benne istálló – állatállomány: ökör, tehén, bika, juh – vasas szekér, eke, borona, iga – szerszámok, edények – zsindely, deszka – vermelt rozs, elvitt zab és búza – vetések: őszi és tavaszi búza, rozs, árpa, zab, borsó, lencse, tatárka
Gyürke:
egyik sessiósnak saját ökrein kívül a földesúrtól kölcsön is van két ökre
Pető Szinye:
egy sessió bérben a másik társbirtokos földesúr kocsmárosánál
„pro nunc ad Dominum Rudigerum Fajgenpucz pertinentes”
(Abaúj m.): Csákány – Pető Szinye – Gyürke

Content provider