HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 018.

Date 1723. február 25.
Description

Másolat 3 oldal latin. Készítette: Hilko György számvevő

Text

Conscriptio
Sellyeb:
A Meskó-részen lakó alattvalók, illetve fiúgyermekeik. – állatállomány: tehén, sertés – deserta 16 db – szántók 3 forgóban, egy-egy forgóhoz 8 kassai mérős szántó tartozik, de most igás állatok hiányában vetetlenek a földek – termény kilencedeket adnak – várható bor kilenced jó termés idején – Allodiális szántók vetéskapacitása, de jelenleg parlagon hevernek az allodiális földek „a moderni possessores non inseminant, sed desertas permittunt.” – a makkoltatás kapacitása – Az alattvalók csak gyalogrobotra kötelezettek, azt is készpénzzel váltják meg. – A Szirmay-részről hasonló adatokat közöl, mint a Meskó-portióról. – Eltérés: a Szirmay-jobbágyok gyalogrobotjukat nem készpénzzel, hanem borral váltják meg. – földesúri kocsma egyik részen sincs
Volt Rákóczi-birtok. Egyik felét Meskó Jakab özvegye, a másikat pedig Szirmay István birtokolja.
(Abaúj m.): Selyeb

Content provider