HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 016.

Date 1721. október 31.
Description

Másolat 5 oldal latin

Text

Aestimatio, amelyet a Szepesi Kamara azért készített, hogy ki tudja mutatni „in quonam Aestimatio ab Acquisitionalibus differat”
Billyke:
alattvalók – sessiók – malomrész – szántók, kertek – erdőrész – deserták – A többi felsorolt helyen is a lakott és lakatlan sessiók felsorolása és becslése az Acquisitio és Aestimatio alapján; külön feltünteti azokat a birtokokat, amelyke vagy az egyikből, vagy a másikból hiányzanak, az eltéréseket becsértéken is megadja külön-külön és összesítve is az összeírás.
Felső Karaszló:
„subditi duo aquisiti” becsértékük fl. 25
Billyke és tartozékai. Bereg megyében van a caput bonorum, de a tartozékok Máramaros, Ugocsa, Szabolcs megyékben is kereshetők.
Miszticző – Lukova – Rákócz – Illoncza – Dobroka – Sajkofalva – Eökörmező – Holyatina – Ricska – Brod – Attya – Felső Karaszló – Alsó Karaszló – Tyurska – Lozancz – Kemencze – Nagy Szőlős, szőlők – Csertesz – Bukocz – Nova Szedlicza – Lapucsnya – Bisztra – Szolya – Ripnyey – Andrasocz – Orlova – Illosva – Mocsolya – Csuroda – Kis Musaj – Barsora – Barkaszo – Gecze – Szőrre – Surány – Nagy Musaj – Dercsen – Kis Falu – Bogdány – Beregszász, szőlők

Content provider