HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 061 / b.

Date 1633
Description

1762-es másolat, amely néhány későbbi, 1633 utáni adatot is tartalmaz. 3 oldal latin.

Text

Urbarium „ex Slavico in Latinum versum..”
Csak az előző UC 154 : 61 (a)-tól eltérő adatokat említjük meg.
Rosemberg:
A városhoz tartozó négy falu a városi bíró alá tartoznak, de a büntetéseket az uradalmi provizor szabta ki „et Birsagia desumit” – „Valachi” a juh-huszadot Szent Jánoskor adják, az ötvenedet pedig ősszel, minden 25 juhon túli nyájból egy bárányt adnak húsvétkor, s egyet mint „Vajvodalem praestant” – A halászok hetente 30 nagyobb halat, illetve helyette készpénz megváltást adnak a halászok kisebb halakból hetente „medias tres”, illetve ennek készpénz megváltását adják. – télen a jég alatt csak a provisor engedélyével szabad halászniok, a halászat eredményéből „juxta Dicas dent provisori” – 26 tutajt kell készíteniök és megterhelve Trencsénig kell leszállítaniok – az eladott tutajok árából a helyi egyház is részesedik – a vár perceptorának „pro arce” valamilyen szolgálat megváltásaként 75 den.-t fizetnek, nem jelzi, hogy ez a fizetés közösen avagy házanként történik-e – konyhaszolgáltatások valószínűleg közösen 2 hízott ökör, 4 borjú 15 kappan, 20 nyúl, 500 „aviculae minores” (a madárfajtát nem jelzi) a császármadaraknál pedig a számot nem adja meg, 10 liba, 50 pisztráng „trutae et timuli”
Liptse:
100 urna földesúri bor eladásán kívül évi 125 Ft.-t fizetnek „ab educillatione a Taberna” – Azok a mészárosok, akik a heti piacokon húst akarnak árulni, évente közösen két mázsa faggyút kötelesek adni a földesúrnak.
Tarnócz:
Az UC 154 : 61 (a)-ban jelzett sószállítást készpénzzel válthatják meg, eddig „pro necessitate arcis” kötelesek voltak káposzta-palántákat és káposztafejeket szállítani, 1639-től 351 fejben limitálták ezt a kötelezettséget, mert a nagybobróciak is részt vállalnak belőle. Későbbi bejegyzés lehetett az eredetiben. – Módosul az agyaghordási kötelezettség is, megoszlik a Jarkovits és Boldogasszonyfalva helységekkel is. – A régi borszállítási kötelezettség marad, de a borárusítást már készpénzzel válthatják meg közösen a nagybobrocziakkal. – Viszont az 1609-es urbárium szolgáltatásaihoz itt tutajok állítása és konyhaszolgáltatások is járulnak.
Nagy Bobrots:
Egy 1639. június 2-i, tehát későbbi bejegyzés szerint az uradalmi kocsmáros számára minden forgóban „agros 3 Luknas capaces” kell kihasítaniok.
Szielnitze:
A sessiók utáni terményszolgáltatások között itt már szerepel: „Paganismi (tatárka) Luknas 5 Cor. 1”
Lykava vár tartozékai.
(Liptó m.): Rosemberg oppidum – Liptse oppidum – Tarnocz oppidum – Szielnitze – A várnak szolgáltató helységek: Nagy Bobrócz – Jarkovits – Boldog Asszonyfalva

Search result navigation
Content provider