HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 053.

Date 1738. április 2-3.
Description

Egy eredeti Aestimatio várospecséttel, mellette egy német nyelvű 1738. április 27-én Tokajban kelt kísérő levél a kassai számvevőséghez címezve. 1 + 1 oldal magyar + német

Text

Aestimatio, Bekesi János főbíró és esküdt társai, továbbá Hladik János sárospataki udvarbíró, provisor készítették, írásba foglalta Török Isván jegyző.
Sátoraljaújhely:
A bizottság véleménye a megbecsült szőlőről: „. fája igen elmaradott és azon részei ritkás állapotban is vagyon, mellyben feles bujtás rakás kivántatik, melly az jövendőbeli Possessornak és az Méltóságos Uraságnak hasznára lehetne..” – mostani állapotában 600 magyar Ft.-ra becsülték – A német nyelvű kísérő levél erről biztosítja a kamarai igazgatást, hogy az aestimatióban megbecsült újhelyi szőlőt a többi kamarai szőlővel együtt már művelés alá is vették, és benne a tavaszi munkákat elvégezték.
Néhai Fekete Jánosné Nagy Mihállyi Pongrácz Kata asszony fiscusra szállott szőlője.
(Zemplén m.): Sátor Allyaújhely

Content provider