HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 035.

Date 1698. május 12.
Description

Eredeti, várospecséttel 3 oldal latin.

Text

Aestimatio, a Szepesi Kamara parancsára „Joannes Dobozi Judex Primarius” és esküdttársai készítették.
Sárospatak:
Az UC 154 : 34-hez hasonlóan itt is a konfiskáltak egy része parasztember, itt is a konfiskált szőlőket többnyire a hozzátartozók, feleségek, gyermekek stb. bérlik. – A konfiskáltak nevei után olvasható megjegyzések: „occisus… suspensus…” az előző évi, 1697-es hegyaljai felkelésre utalnak (lásd UC 154 : 34-nél bővebben) – az „actualis” megjegyzés pedig valószínűleg a konfiskálási per be nem fejezettségét jelzi, s az egész konfiskálási folyamat pedig a felkelést követő retorzió eredménye
Konfiskált szőlők.
(Zemplén m.): Sáros Nagy Patak oppidum (Szőlőhegyek: Királyhegy – Pogány kuth – Szava – Hosszúhegy – Komloska – Mogyorós – Megyer – Czinege – Szekfü)

Search result navigation
Content provider