HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 030.

Date 1689o. szeptember 7.
Description

Eredeti 8 oldal latin.

Text

Készítette: a Szepesi Kamara praefectusa Vas Gáspár
Conscriptio Extractus vinearum Fiscalium – A felsorolt helységek határában fekvő szőlőbirtokokat a következő rubrikák szerint írták össze: előző tulajdonosok – hely szerinti fekvés és elnevezés – „classis” 1-2-3 – várható terméseredmények – a megmunkálás költségei – becslés a régi és az új 1686/7-es aestimatio szerint – a konfiskálás ideje – a fiskusi kezelés kezdete – pl. Szepesi Pál bényei szőlőit 1682-ig a fiskus kezelte, „tempore Thököliano” Szepessi Pál és felesége, négy év óta megint a kamara, de a volt tulajdonos, Szepessi Pál özvegye bérli a konfiskált szőlőket harmadában – a konfiskált szőlők egy része „mediante restitutione” újra magántulajdonba került – kinek a tulajdonában volt a konfiskáláskor, és milyen jogon: jure perennali, jure pignoris – konfiskált szőlők, amelyek a konfiskáláskor éppen árendában voltak, pl. Bocskay István feleségének Török Katának tolcsvai szőlőit „Franc. Klobusiczky in arenda tenuit” – jelenlegi birtoklások jogi alapja: „mediante restitutione” – „mediante collatione” – „per gratiam” – a szőlők jelenlegi állapota és a bérbeadás módja (lásd UC 154 : 29-nél.)
Hegyaljai kamarai szőlőbirtokok.
(Zemplén m.): Liszka – Bénye – Tolcsva – Ujhely

Search result navigation
Content provider