HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 016.

Date 1686. augusztus 5.
Description

Eredeti, várospecséttel, 2 oldal magyar.

Text

Aestiamtio, amelyet Soka István tolcsvai főbíró és esküdttársai végeztek.
Tolcsva:
A megbecsült szőlők helynév szerinti felsorolása – az „elocálás” módjai: harmadában „hasznábul” – ez a „pallagos” szőlők esetében szokott történni, míg az elhanyagolt szőlő fel nem javul, és akkor harmadában lesz kiadva.
Kincstári szőlők.
(Zemplén m.): Tolcsva oppidum

Search result navigation
Content provider