HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 107.

Date 1582 körül
Description

7 oldal latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli másolat.

Text

Conscriptio proventuum, Extractus címmel, készítője azonos az UC 152 : 106 összeírójával, bár más kezdte el ezt az írást, de folytatójának kézírása és az összeírás rendszere, terminológiája az UC 152 : 106 dátumának átvételét javasolja. – Extractus super proventibus ordinariis possessionis
Erdeö Zada Hungarorum:
31 jobbágy – makkos erdő melyet a valachokkal közösen használnak. – uradalmi szőlő – malom – a földesúri szőlőket 60 ember műveli robotban, termés 10 vasa – rév a Szamoson – vám – kaszáló, 40 ember kaszálja a földesúr számára „gratuito labore”, széna 15 orgia – allódium: őszi és tavaszi vetés – szarvasmarha, igásökör 24, öreg tehén 12, fiatal 64, borjú 15 – proventus: census, borkilenced, sajt- és vaj-szolgáltatás – földesúri szőlők – malom, vám és rév bevétele – disznótized makkoltatásért s pázsit pénz fejében. – kocsmáltatás bevétele – bírságpénz – allodiumból: tehén, sajt, vaj, gabona, borjú szolgálatok és ajándékok „pro necessitate domini Terrestris”
Erdeö Zada Valachorum:
jobbágyok, 41 juhot legeltetők 10 juhot és felette 1 juhot bárányostól és 1 sajtot adnak – az egykori földesúri kaszáló helyére letelepítették az új telepeseket „ex valachis” – földesúri proventus: census, borárulás, bírság, proventus ex „decima porcorum cespitalium et authumnalium”, censualis vaj, sajt, bárány, csirke, servitia és muneralia – szolgálatok „pro nutu D. Terrestris” ajándékok, főleg szárnyasok „pro necessitate D. Terrestris”
A két Erdőszáda évi együttes jövedelme flor. 554 den. 30 értékű
(Szatmár m.): Erdeő Zada Hungarorum et Valachorum (Erdőszáda)

Content provider