HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 103.

Date 1762 körül
Description

1 oldal, latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli másolat, táblázatos kimutatás.

Text

Conscriptio, valószínűleg az UC 152 : 99-ben található konfiskálással kapcsolatos készítette a kamara, így a hiányzó dátumot annak dátumával lehe azonosítani.
Captol:
Táblázatos összeírás az uradalomról a következő rovatokkal: 1., 2., 3. oszt. szántó holdban – kaszáló falc. – teleknagyság, (minden telek censusa: 3 Ft. 48 den.) – robotnap – szilváskert holdban – az uradalom egész évi bevétele falvanként. – Caput bonorum 144 1/2 hold szántó, 135 kaszásnyi rét, 24 7/32 sessio, 63 5/8 szilvás, (hold) évi 1162 1/24 robotnap – zsellérek száma 6, 21 4/8 hold föld, 6 kasz. rét van birtokukban és 4 2/8 hold szilvás évi 6 Ft. census fizetnek és évi 72 robotnappal szolgálnak. – Az egész uradalom összesített adatai: 3168 104 hold szántó, 90 29/32 sessióhoz 270 kaszásnyi rét és 4363 1/2 robotnap, évente 33 zsellér évi 396 robotnappal, 141 3/8 hold szántó, 28 1/8 kasz. rét, 16 1/8 hold szilvás.
Captol prépostsági uradalom és tartozékai.
(Pozsega m.): Captol oppidum – Gellesics – Hellilovczy – Csesliakovczy – Goluberdo – Dolianovczy – Podgorie – Ramanovcze – Komanovcze – Bessincze – Gyurakovacz

Search result navigation
Content provider