HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 070.

Date 1728. január 9.
Description

2 oldal latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat

Text

Aestimatio, az UC 152:69-ben lévő összeírás alapján készítette a Szepesi Kamara számvevősége
1702-ben az oppidumnak zálogba adott telkek. A nr. 69-ben összeírt telkek, tartozékaik, szőlők, földesúri jövedelmek becsértéke
Summa aestimatiois: 6 %-kal 3166 magyar ft. 66 2/3 den. = 2,638 Rhen fl. 5 %-kal 3,800 magyar ft. 53 1/3 den 3,166 Rhen fl. 40 den.
Orlayano-Fiscalis birtokrészek Abaúj és Zemplén megyében Szikszó város bérletében
kamarai javak: Szikszó oppidum – Sziget praedium (Abaúj m.) – Makrancz possessio portio (Zemplén m.)

Search result navigation
Content provider