HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 033.

Date 1687. április 26.
Description

A főirat 8 oldal, magyar nyelvű, Sárospatak város pecsétjével és a jegyző aláírásával hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, amelyet a kamara megbízottjai és a város előljárósága készített, Kádas S. István városi jegyző.
Melléklet: 3 oldal, magyar nyelvű, 1687. május 6-án keltezett, aláírással hitelesített eredeti. Készítette: Michael Scheiser és Georg Lotko.
Conscriptio – Az aláírók között az oppidum notariusa, és Sárospatak pecsétje.
Sárospatak:
Helyben és más Zemplén megyei helységekben – a polgárház részletes leírása s berendezése a ház déli oldala, „néhul deszkas, néhul boronaként rott tapaszos vegig” – szita, pincetok üvegekkel, gyertyamártó cserépfazék, vas csikoto (sikattyú) kapák – különféle vasszerszámok, „fél kéz rámás fűrész”, kőműves csákány, „hordo száju furo”, „két pár réz db”, „pengő karika”, „hustarto vasabroncs köröskörül horgokkal megh rakva”, „hordo falak késelve”, „altalagoknak valo késelt falak fenekestül” – bor, lőre, liszt „egy berbencze fa olaj, melyben circ. Cub. 4” – állatállomány: ló, tehén, pulyka, tyúk, liba – „ökör és tehen Bürök gyartottak No 7.” – istálló hídlással, jászollal, szekérszín, két lovas szán – lószerszám: csontos nyereg, kocsis nyereg, heveder, hámok, kengyel, gyeplő, nyalkó, „far ham kettő, első hám négy”, egy pár csattus kengyel – vasalt szekér, szekérre való kas, zab, széna borház, üres hordó, általag, fa csiga, szőlőkaró – sütőház pitvarral, zöldmázú kályhás kemence, sütőteknő, deszkás mángorló, 11 kenyér szakasztó fatál – konyha: „fejér olmos és fedeles ujkeresztyén korso” 3 étek melegítő-réz, tormareszelő, réz lészűrő, ón edények, vas kanalak, kertben való öntöző rész kamra ecetes berbencze, borsörlő – egy fa olaj tartó láda, kívül fa vasas, belől feier onnal borított egészen, melyben találtatott fa olaj circ. 15 font” – szobákban paraszti bútorok, fegyverek, ágynemű bélyegvas Sirer Mihály részére – „az Házban az Agy előtt egy Olasz fal kívül belül iratos”, „egy almáriumon kívül belől iratos”, „aprólékos üvegek orvosságnak való vizekkel tele”, borjúbőr, „egy tarisznyában circiter haj ket fontnyi”, kétfülü rézkondér, rézüst lábassal, rézmelegítő három lábú, három lábas, cserep serpenyű, kassai véka, Tábori bűrös szék, kalmar sátor, sátorhoz való rudak és deszkák két csigás kantár, egy jó vízi puska.
Megjegyzés az Összeíráshoz: „Vagyon egy kü Boltt Pater Jesuitak Collegiumok alatt, holott talaltattak Posztók végekkel és egyeb becsi glathak, mellyek nem Conscribaltathattanak, mivel sok kárral kellett volan azoknak Conscriptiojanak véghez mennei ahoz nem értő emberek miatt, ezertt ezen Bolt mind belül és kívül ad ulteriorem dispositionem lepecsételtetett”
Tokaj:
Az itteni ingóságokat ládákban Patakra szálították két vasas szekéren 9 szekeres lóval. – A tokaji, tolcsvai, (Bodrog)zsadányi, (bodrog)keresztúri, tarczali és mádi szőlőket amelyek a tokaji udvarbíró írt össze ebben az összeírásban nem sorolták fel, az ezekben a helységekben talált bormennyiséget sem részletezik (valószínűleg a Sárospatakon kívüli ingóságok és ingatlanok egy másik külön összeírás anyagát képezik).
Mellékletként Sirer Mihály adósainak jegyzéke, amely azért figyelemre érdemes, mert szinte az egész Felvidékre, Pataktól Nagybányáig kiterjed a felsorolt 82 adós között szinte minden társadalmi réteg képviselve van, a leleszi prépost, prédikátorok, katonák, ispánok, iparosok (név, hely és összeg) összesen 3429 ft. 13 den értékben viszont Sirer Mihály tartozásainak összege is tetemes 2818 ft. 94 den a 11 tételből három rokonnak és saját alkalmazottainak szóló tartozás, ki nem egyenlített járandóságok.
Az összeírásban szereplő Zemplén megyei helységek, amelyek összeírása nem teljes.
Sirer Mihály pataki kereskedő ingó és ingatlan konfiskált javai.
(Zemplén m.): Sárospatak – Tokaj – Tolcsva – Zsadány – Keresztúr – Tarcal – Mád

Content provider