HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 029.

Date 1686. augusztus 1.
Description

5 oldal, magyar nyelvű, pecséttel és aláírással hitelesített eredeti.

Text

Inventarium amelyet a kamara utasítására provizor változás miatt Sárospatak előljársága nevében Vitallis János jurassor készített. Az összeírók között az oppidum esküdtje.
Sárospatak:
Várában „kit most az Németek es Commendans birnak” az uradalmi alkalmazottak várban lévő házai: pince, hordóval – borház; – sütő vagy konyha ház” – lóistálló kőből hintószínnel – udvaron „hordo fel” (donga), vas borona, paraszt szán, szekér – ecetház, öreg réz üst, kád, hordó. – Szerszámok: lapos ásó, lapos kapa, kétágú kapa, csákány, „orto kapa” (irtó kapa), különféle vas, „pecsenye sütő vas kilincs”, réz borhűtő, csoroszlya, „gyártott bárány bőrök”, öreg vas nyárs, „pince lelek lyuk Tisztito vass”, „Rakoczy Ferenc belyege vas”, „Kascanak (mázsának) nymely reszei”, „gerindelybe való vas”, páncél rostély, bádogvitorla vasrudastul gomb nélkül, vasmacska, malom alkatrészek. – állatállomány: jármosökör, raj méh, szamár, méz „Aranyok meh küpüvel” nr 33, raj méh Nro 32
Pataki és borsi majorságokban:
Saját „majorsagh” búza, rozs, abajdócz búza, a „perpeta tiszta buza” valószínűleg „perpetre = perfecte = egészen tiszta értelemben. – „Ezekből ki vévén Decima Decimarum marad pro Fisco Cruces Nro 226, búza, rozs, szalmában dézsma, gabona, tiszta búza 84 kereszt, kétszeres 107 kereszt, abajdocz 60 kereszt, konfiskált gabona, tehén, ökör. – Megjegyzés a termények után: De coetero az mi be jo Tavasz buza, Árpa és Zab edoceallya az Partialeja (a régi provisor kimutatása). – Végül hivatkozás az urbariumban előírt szolgáltatásokra.
(Sáros) Patak vár és majorságai.
(Zemplén m.): Sárospatak – Borsi

Content provider