HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 020.

Date 1676. augusztus 29–30.
Description

7 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti 2 példányban.

Text

Inventarium, amelyet Eperjes város előljárósága Turcsani György, Medveczky Mátyás és Weber Johannes készített Inventarium bonorum Johannis quondam Datzon, 1676. 31. augusztus.
A néhai Dauszon Jánosnak a kőháza, amelyben egy jól berendezett fűthető szoba, két boltozat a köztük lévő konyhával és a ház mögött egy kis faház, majd egy istálló és két kertecske, amelyeket a Szepesi Kamara rendelkezéséből lefoglalták a királyi fiscus részére. – A belső szobában, az ablak melletti szekrényben néhány skót könyv és bizonyos oklevelek az adósságokról egybeállítva. – Kívül és belül aranyozott két ezüst pohár, úgynevezett „czapa”k, „vulgo czapa dicta” – Vörösszínű öv, népi nyelven karmazsin N-o 1. – Egyszarvú, melynek mindkét vége aranyozott (ivó tülök) az ő hosszú skatulyájával. – Már rongált zabla kantár, ezüst csattokkal díszítve. – A másik szekrényben: A taffotából készült kárpitból két töredék. – Négy pár ingöltöny. – Ón tál öntözőkannával – Cinguli attriti bombicini duo. (használt selyem övek.) – Kéztörlő kettő. – Ugyanabban a szobában a falakon képek szám szerint 9. – Asztal 1. – Az előszobában ugyancsak egy asztal. – A boltozatban egy használt lótakaró, „vulgo czuitár dictum.” – Taffotából készült vörösszínű vánkos. – Két tunica ezüst csattokkal, már viselt. – Egy másik ruhadarab rókabéléssel. – „Item in facco uno wulgo Atalvetető dicto” Baxa István özvegyének letétben lévő lepecsételt ékszerei. – Egy másik középnagyságú ládában: Egy nyereg aranyozott ezüst lemezekkel díszített selyemhuzattal bevonva türkiz és rubin drágakövekkel kirakva, ezüst kengyelekkel Nro 1. – Baculus unus cuspidatus 4 – Sclopis munitus (hegyes bot 4 gombbal erősítve). – Zabola N-o 1. – Szügyelő. N-o 1. – és „caputium (fejfedő) aranyozott, ezüstdíszekkel és drágakövekkel „lapidibus Tőrkis et Rubinis” kirakva. – Lengyel eredetű puskapor tartó tok, arany fonalakkal díszítve N-o 1. – Lótakaró, népi nyelven czaffragh, arany fonalakkal kivarrva. – Ugyanott egy másik lótakaró, arany és ezüst fonalakkal és részben scoffiummal díszítve. – Harmadik lótakaró, arany fonalakkal és scoffiummal ellátva. – Egy ezüst pohár, belül aranyozva, tartalma kb. másfél sextarius. – Kis ezüst szék fedővel; tartalma kb. 1 sextarius. – A kanavásznak nevezett fekete anyagból kb. 7 és fél rőf, egy másik anyag „vulgo Sik dictae” maradéka. – Használt fekete selyemből készült anyag, virágokkal díszítve, kb. öt és fél rőf. Láng-színű taffota másfél rőf. – Fekete atlasz két maradékban kb. 8 rőf. Fekete toll fluma nigra, „vulgo Kolczak dicta” N-o 1. – Ezüst kanál szám szerint 8. – Két öv részére szolgáló ezüst csattok cum textura vulgo Maicz dicta. – Két felső ruhára való aranyozott ezüst gombok, szám szerint 24, két táblában, amelyeknek a tetején 1-1 gránátkő. – A szalagokból 3 rőf. – Arany gyűrű 12, amelyekből négy cseh eredetű gyémánttal, más négy jobbfajta gyémánttal, kettő rubinnal és kettő samargdkővel volt ellátva. – A kesztyűkből 3 pár skófiummal és selyemfonallal kivarrott. – Arany fonál volt ott egy és háromnegyed mattringgal, ezüst fonál pedig 2 matringal. – A fekete rojtokból 2 rőf. (selyemgombok arany és ezüst fonállal kivarrva.) – Más rojtokból, vulgo „roit” dictorum 4 rőf állt rendelkezésre. – Különböző erszények arany fonállal kivarrottak szegélyezve, N-o 5. – nyest-bőrök. 1 pár. – Asztalterítők részben arany fonalakkal, részben selyemfonalakkal díszítve N-o 21. – Scoffiummal díszített ruha 1. – Fehér török vászon népi nyelven „Patyolat” kb. 12 rőf. – Patyolatból készült kendő kéztörlővel. – Virágokkal díszített szövet két terítő számára. – Más szövet, szintén két terítő számára. – Egy asztalterítő. – Hosszú német ingek 6. – Két párnahaj, „vulgo Parnachai dicta”. – Nagyobb kés egy pár. – A harmadik ládában: Három kard, (enses), melyeknek hüvelyei egészben ezüstből valók. Kettő közülök türkiz és rubin kövekkel, a harmadik pedig kékes kristállyal ékesítve, „glauco vitro”. – Régi, közönséges szablya „framea” 8. – Nagyobb puska 8. – A „pistol”-nak nevezett fegyverből 1. – A felsőkar részére készült vasak „Ferromentorum pro lacerteis confectorum paria”. – Ércsisak 2. – A népi nyelven páncélingnek nevezett öltözet 1. – Vas kesztyű 1 pár „indusium vulgo panczel ingh dictum”. Réz palackocskák 3, „lagenulae”. – Vas buzogány. – Állati bőrök 2. – Az egyik szarvasbőr, a másik a jávornak nevezett állatnak a bőre. – Bőrből készült német öltöny 1. – Réztányér 15. – Rézfazék 2. – Új vas-kapa. – Német kard részére súj „lorum” 1. – Két törött tál, ónból. – Atramentarium cupreum (kalamáris). – Vas lemezzel bevont kis ládikában: Három ezüst darab az imperialis mintájára. – Nyakláncz kb. 6 arany értékben. – Aranyozott ezüst gyűrű türkis kővel 1. – Belül aranyozott ezüst pohár 1. – Rubin drágakövek egy táblán N-o 8. – Zaphyr 2. – Smaragd 4. – Karkötők, „armillae” 4, amelyek egyike rubintokkal és gyöngyökkel, a másik rubintokkal, a harmadik ugyancsak rubintokkal, a negyedik pedig rubintokkal, smaragddal és zafírral díszítve. – Arany „monilia” nyaklánc 4 db, kb. 50 arany súlyú. – Rubinttal díszített karkötő. – Arany rózsa, másképp boglár, rubint drágakövekkel díszítve, 28 darab. – Arany 5 darab; együttesen 25 aranyat érnek. – Arany 6 darab; értékük 16 arany pénz. – Egy nagyobb darab arany, melynek értéke kb. 100 arany pénz. – 12 darab arany; ezeknek is az értéke kb. 100 arany pénz. – Közönséges kisebb arany 100 darab. – Ugyancsak közönséges kisebb arany 50 darab. – Aranyozott zafír gyűrű N -o 1. – 4 arany gyűrű gyémánttal díszítve N-o 4. – 3 arany nyaklánc, gyémántos N-o 3. – Kis gyémántkő N-o 2. – Egy már elhasznált szőnyeg (kárpit). – Ugyanazon boltozatban: Egy nagyobbacska fali óra N-o 1. „majusculum”. – Nagyobb asztal N-o 1. Pinczetoknak nevezett boros edény N-o 4. – Nyereg az összes tartozékaival 1. – Pincze kettő van: Ezek egyikében találtak 7 boros hordót, N-o 7. – Három kisebb hordóval bort. megvasalt szekér 1. „currus canthis munitus”. – Kétkerekű kocsi 1. – Használatra hagyott ón edények (valószínűleg tálak). – Használatra hagyott 14. – Használatra hagyott tányér 12. – Volt a házban a rozsból 3 köböl. – A búzából 8 köböl. – A szalonnából fél oldal 2.
Actum in regia et libera civitate Epperjes. 1676. augusztus 30. – Három lovat és egy kocsit („reda”) Darnay Péter a maga részére elvett.
Eperjes városában (Sáros m.) néhai Dauszon János (Datzon formában is) ingó és ingatlan javai.

Content provider