HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 150. - No. 010.

Date 1775
Description

Eredetije a helyén lévő őrjegy szerint 1849-ben Horvátországba került. Adatok az Indexből, Tom. XXI.

Text

Conscriptio.
Vuchini kamarai uradalom. Horvátország.
(Verőce m.): Vuchin oppidum – Theresovacz – Szohopolya – Rezovácz – Borova – Pchelich – Bazie – Turanivacz – Szt. Lukács – Bugoszella – Budrovacz – Bachevacz – Gradina – Russany – Brezovicza – Detkovacz – Gachische – Rechina – Czabuna – Budanicza – Kuszonje superior – Kuszonje inferior – Lukavacz – Gyoszdanszka Pivnicze – Krijava Vet. november – Huum – Kornyas – Klisza – Lisztichine – Kuzma – Zvechevo – Kometnik – Szekulinczy – Szmude – Nankovacz – Popovacz – Martin Potok – Maczutte – Bokany – Collenich – Charalie – Ballinczy – Rienczy – Mellyani – Drenovacz – Szemerdics – Pussina – Krasskovics – Potochani – Gyurichich Praedia: Chemernicza – Humlyani

Search result navigation
Content provider