HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 150. - No. 006.

Date 1771
Description

Eredetije a helyén lévő őrjegy szerint 1849-ben Horvátországba került. Adatok az Indexből, Tom. XXI.

Text

Conscriptio et Aestimatio aedificiorum et sylvarum, aliarumque appertinentianum occulata revisio.
Vuchini kamarai uradalom. Horvátország.
(Verőce m.): Turanovacz – Dugoszello – Budrovacz – Bachevacz – Gradina – Russani – Detkovacz – Brezovicza – Gachische – Rechina – Rezovacz – Borova – Pchelich – Budanicza – Czabuna – Szuhopolye – Pussina – Szemerdich – Gyuricich – Ballinczy – Cheralik – Rienczy – Kraskovich – Patochani – Mellyani – Drenovacz – Nankovacz – Szmude – Vuchin – Bokani – Martin-Potok – Gollenich – Sekulinczy – Kometnik – Maczutte – Popovacz – Huum – Liszichine – Zvecsero – Kuzma – Lukavacz – Kuszonye – Gvozdanszka – Pivnicze – Kornyás – Klisza – Krivaja

Search result navigation
Content provider